Farmaseuttiset asiantuntijapalvelut

​Tamron farmaseuttiset asiantuntijapalvelut tarjoavat apua tuotteen elinkaaren eri vaiheiden hallintaan ja toteutukseen

 

Palveluista rakennetaan asiakkaan tarpeiden mukainen kokonaisuus sopimuksen mukaan. Tamron palvelut uusien tuotteiden markkinoille tuomiseksi kattaa viranomaisvaatimuksista huolehtimisen, tietokantojen päivitykset sekä jakelun sujuvan aloituksen. Tamron tarjoamat myynnin ja markkinoinnin suunnittelun ja toteuttamisen asiantuntijapalvelut täydentävät ja tukevat tuotteen elinkaaren vaiheita.

 

Palvelut kattavat: 

• uusien tuotteiden kauppaan tuonti
• hinta- ja korvattavuus
• myyntiluvat
• lääketurva ja tuotevirheet
• toimiluvat
• vastuunalaisen johtajan palvelut
• käännökset
• teksti- ja tuotetietojen päivitykset tietokantoihin  

Lääkkeiden hinta- ja korvattavuushakemuksissa ja niiden ylläpidossa Tamro tarjoaa alan parhaiden asiantuntijoiden ammattitaidon asiakkaidensa käyttöön. Tamro tekee viitehintamenettelyn piiriin kuuluville valmisteille neljännesvuosittaiset hintailmoitukset sopimuksen mukaan.  

Tamron farmaseuttiset asiantuntijapalvelut avustaa lääkkeiden myyntilupiin liittyvissä asioissa. Palveluun kuuluvat myös myyntilupadokumentaation tuottaminen sekä eCTD- ja NeeS-hakemusten laatiminen.  

Paikallisena lääketurvayhteyshenkilönä vastaamme lääketurvallisuustiedon keräämisestä, kääntämisestä ja raportoinnista myyntiluvan haltijalle. Palveluun kuuluu myös Suomen lääketieteellisen kirjallisuuden seuranta. Farmaseuttiset asiantuntijapalvelut avustaa lääkeyrityksiä paikallisten toimilupien hakemisessa sekä tarjoaa vastuunalaisen johtajan palvelut Suomessa. ​

Uutiset ja tapahtumat

Ajankohtaista

Tietoa Tamrosta

Tamro lyhyesti

Tamro on Suomen johtava lääkkeiden ja terveystuotteiden jakelija sekä palveluntarjoaja. Huolehdimme lääkkeet ja terveystuotteet laadukkaasti ja turvallisesti kuluttajien saataville kaikkialle Suomessa.

Tamro on yhdistäjä, joka nivoo terveystoimialan eri toimijat yhteen ja luo pohjan terveystoimialan yhteiselle kehitykselle. Kehitämme suomalaista terveydenhuoltoa ja suomalaisten hyvinvointia tarmolla ja sydämellä. Tamro Oyj kuuluu PHOENIX-konserniin​,
 joka on Euroopan johtava terveystoimialan palveluiden tuottaja.

Tamron päätoimipiste

Tamrotalo
Rajatorpantie 41 B
01640 Vantaa

Postiosoite
PL 11, 01641 Vantaa

Puhelinvaihde
020 445 11

Sähköposti
etunimi.sukunimi@tamro.com

Lähetä
© Tamro 2019 | Tietosuojaseloste​ | Tietoturva