Myynnin ja markkinoinnin palvelut

Tamron markkinoinnin ja myynnin asiantuntijapalvelut näkyvät päivittäin apteekeissa ja suomalaisten arjessa

 

Tamro kehittää ja tarjoaa edelläkävijänä monipuolisia palveluita terveyden- ja hyvinvoinnin tuotteiden valmistajien liiketoiminnan tueksi.  Valmistaja voi ulkoistaa tuotteiden myynnin ja markkinoinnin Tamrolle. Tamro tukee terveyden ja hyvinvoinnin vapaakauppa-tuotteiden menekinedistämistä apteekeissa kautta maan suunnittelemalla ja toteuttamalla ammattimaisesti edustamiensa vapaakauppatuotteiden markkinoinnin kampanjat sekä mittaamalla toimenpiteiden vaikuttavuutta. 

Markkinointisuunnitelma ohjaa monikanavaista markkinointiviestintää televisiossa, radiossa, painetussa mediassa, sosiaalisessa mediassa ja apteekkien myymälätiloissa. Tamron monipuoliset sähköisen ja perinteisen viestinnän kanavat mahdollistavat kattavan markkinointiviestinnän. Tuotemarkkinoinnin ammattilaiset suunnittelevat optimaaliset toimenpiteet Tamron edustuksessa olevien vapaa kaupan tuotteiden apteekkimyynnin kasvattamiseksi tiiviissä yhteistyössä päämiesten kanssa. Toimenpiteet on suunnattu pääasiassa apteekeille, kuluttajille ja terveydenhuollon ammattilaisille. Tamron oma myyntiorganisaatio toteuttaa myös valmistajien kenttä- ja puhelinkampanjat. Tamron myyntiedustajat vierailevat apteekeissa säännöllisesti esittelemässä Tamron tuotevalikoimaa ja markkinointi- ja myyntitoimenpiteitä, järjestämässä apteekkihenkilöstölle tuotekoulutuksia sekä tarjoten tukea myyntityöhön. 

 

Tamron markkinointi- ja myyntipalveluihin kuuluva palvelut muun muassa

 

• Kuluttajamarkkinoinnin suunnittelu ja toteutus
• Apteekkimarkkinoinnin suunnittelu ja toteutus
• Apteekkiketjuyhteistyö
• Myyntikenttäpalvelu
 

Uutiset ja tapahtumat

Ajankohtaista

Tietoa Tamrosta

Tamro lyhyesti

Tamro on Suomen johtava lääkkeiden ja terveystuotteiden jakelija sekä palveluntarjoaja. Huolehdimme lääkkeet ja terveystuotteet laadukkaasti ja turvallisesti kuluttajien saataville kaikkialle Suomessa.

Tamro on yhdistäjä, joka nivoo terveystoimialan eri toimijat yhteen ja luo pohjan terveystoimialan yhteiselle kehitykselle. Kehitämme suomalaista terveydenhuoltoa ja suomalaisten hyvinvointia tarmolla ja sydämellä. Tamro Oyj kuuluu PHOENIX-konserniin​,
 joka on Euroopan johtava terveystoimialan palveluiden tuottaja.

Tamron päätoimipiste

Tamrotalo
Rajatorpantie 41 B
01640 Vantaa

Postiosoite
PL 11, 01641 Vantaa

Puhelinvaihde
020 445 11

Sähköposti
etunimi.sukunimi@tamro.com

Lähetä
© Tamro 2019 | Tietosuojaseloste​ | Tietoturva