Terveys- ja hyvinvointituotteiden valmistajille

Tamron ydinliiketoimintaa on varastoida ja jaella terveyden- ja hyvinvoinnin tuotteita siten, että oikea tuote on oikeaan aikaan oikeassa paikassa – säilytettynä ja kuljetettuna oikeissa olosuhteissa. Tuotteiden saatavuus, toimitusten virheettömyys ja oikea-aikaisuus sekä asiakastyytyväisyys ovat toiminnan tärkeimpiä kulmakiviä, joita mitataan jatkuvasti toiminnan kehittämiseksi. Tamron jakelukanavien kautta tuotteet saavuttavat sekä apteekki-, sairaala- ja vähittäiskauppakanavat. Tamro on vähittäiskauppa-asiakkaiden käyttämä ja luotettavaksi koettu kumppani ja tavoittaa keskusliike-asiakkaiden kautta yli 4000 vähittäis- ja luontaistuotekauppaa Suomen kaikkien apteekkien ja sairaala-asiakkaiden lisäksi.   

Tamro kehittää ja tarjoaa edelläkävijänä monipuolisia palveluita valmistajien liiketoiminnan tueksi


Esimerkiksi nikotiinikorvaustuotteiden varastointi- ja jakeluprosessi on kehitetty yhdessä vähittäiskauppa-asiakkaiden kanssa ja Tamro on vastannut nikotiinikorvaustuotteiden jakelusta Suomessa jo vuodesta 2006 asti. Tamro on alan edelläkävijä logistisen toimitusketjun sähköisen asioinnin yhtenäistämisessä ja toimintojen automatisoimisessa. Logististen palveluiden tueksi toimittajan on mahdollista ulkoistaa myös asiakaspalvelu ja laskutus Tamrolle.  

Tamro tarjoaa kokonaisvaltaisia ratkaisuja myynnin ja markkinoinnin suunnittelusta toteuttamiseen asti ja tukee terveyden- ja hyvinvoinnin vapaakaupan tuotteiden menekinedistämistä apteekeissa koko Suomessa. Toimintaa kehitetään myös vuosittaisten kuluttaja- ja markkinointitutkimuksien avulla ja tuotevalikoimaa päivitetään jatkuvasti kuluttajakysynnän tarpeita vastaavaksi. Lisäksi laadukkaat palvelut kattavat muun muassa kampanjahallinnan,  myymälä esillepanojen kokoamisen  ja tuotteiden uudelleenpakkaamisen sekä näytejakelun. Tamro kehittää toimintaansa ja palveluitaan aktiivisesti yhteistyössä myös vähittäiskaupan kanssa tarjoten vähittäiskaupalle soveltuvia ratkaisuja kampanjahallintaan ja kampanjoiden toteutukseen. Ulkoistamalla palvelut Tamrolle toimittajan on mahdollista keskittyä omaan ydinliiketoimintaansa. Tamro kehittää jatkuvasti päivittäisen toiminnan ja liiketoiminnan kannattavuuden tueksi erilaisia ratkaisuja sekä uusia innovatiivisia yhteistyömuotoja.  

Tietopalvelut mahdollistavat tilaus-, myynti- ja varastotietojen monipuolisen raportoinnin, seurannan ja analysoinnin.

 

 

Uutiset ja tapahtumat

Ajankohtaista

Tietoa Tamrosta

Tamro lyhyesti

Tamro on Suomen johtava lääkkeiden ja terveystuotteiden jakelija sekä palveluntarjoaja. Huolehdimme lääkkeet ja terveystuotteet laadukkaasti ja turvallisesti kuluttajien saataville kaikkialle Suomessa.

Tamro on yhdistäjä, joka nivoo terveystoimialan eri toimijat yhteen ja luo pohjan terveystoimialan yhteiselle kehitykselle. Kehitämme suomalaista terveydenhuoltoa ja suomalaisten hyvinvointia tarmolla ja sydämellä. Tamro Oyj kuuluu PHOENIX-konserniin​,
 joka on Euroopan johtava terveystoimialan palveluiden tuottaja.

Tamron päätoimipiste

Tamrotalo
Rajatorpantie 41 B
01640 Vantaa

Postiosoite
PL 11, 01641 Vantaa

Puhelinvaihde
020 445 11

Sähköposti
etunimi.sukunimi@tamro.com

Lähetä
© Tamro 2019 | Tietosuojaseloste​ | Tietoturva