Palvelut lääkeyrityksille

Tamro on suomalaisen lääkejakelun markkinajohtaja

Tamron ydinliiketoimintaa on varastoida ja jaella lääkeyritysten valmisteita sekä terveystuotteita siten, että oikea tuote on oikeaan aikaan oikeassa paikassa – säilytettynä ja kuljetettuna oikeissa olosuhteissa.  Tamron jakelukanavien kautta lääkeyritysten valmisteet saavuttavat sekä apteekki- että sairaala-asiakkaat. Tuotteiden saatavuus, toimitusten virheettömyys ja oikea-aikaisuus sekä asiakastyytyväisyys ovat toimintamme tärkeimpiä kulmakiviä, joita mittaamme jatkuvasti toimintamme kehittämiseksi. Tamro on alan edelläkävijä logistisen toimitusketjun sähköisen asioinnin yhtenäistämisessä ja toimintojen automatisoimisessa.

Kokonaisvaltaiset ratkaisut lääkeyritysten liiketoiminnan tueksi

Tamro kehittää ja tarjoaa edelläkävijänä monipuolisia palveluita valmistajien liiketoiminnan tueksi. Logistiikan palvelujen lisäksi Tamro tarjoaa kokonaisvaltaisia ratkaisuja myynnin ja markkinoinnin suunnittelusta aina lääke-edustajien vuokraamiseen  asti. Laadukkaat asiantuntijapalvelut kattavat muun muassa näytejakelun, tuotteiden uudelleenpakkaamisen, tutkimuslääkejakelun ja myyntilupapalvelut. Tietopalvelut taas mahdollistavat tilaus-, myynti- ja varastotietojen monipuolisen raportoinnin, seurannan ja analysoinnin. Business to Business -portaali tehostaa Tamron ja asiakkaiden yhteistyötä kokoamalla kaikki Tamron sähköiset palvelut ja tiedonvaihdon samalle alustalle.  Kehitämme jatkuvasti koko toimitusketjun päivittäisen toiminnan ja liiketoiminnan kannattavuuden kehittämisen tueksi erilaisia ratkaisuja sekä uusia innovatiivisia yhteistyömuotoja.  

Lääketoimituksissa on Suomessa vallitsevaksi ja kustannustehokkaimmaksi käytännöksi muodostunut  yksikanavajakelu: tukku solmii jakelusopimukset lääkeyritysten kanssa ja vastaa yksinoikeudella yrityksen kaikkien lääkevalmisteiden jakelusta apteekeille ja sairaaloille. EU-tasoiset direktiivit ja toisaalta kansallinen Lääkelaki sääntelee lääkealaa, jota  Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on viranomaisena asetettu valvomaan.

Tamro on laadunvarmistuksen edelläkävijä toimialallaan

Tamro noudattaa toiminnassaan laatu- sekä kestävän kehityksen politiikkaa. Tamro on sitoutunut sidosryhmien odotusten täyttämiseen, laadun jatkuvaan parantamiseen, reiluun työnantajuuteen sekä vastuulliseen toimintaan. Tamro Suomen laatujohtamisjärjestelmällä on ISO 9001:2008 -sertifikaatti ja kaikessa yritystoiminnassa noudatetaan Lääketukkukaupalta edellytettäviä hyviä toimintatapoja (GDP). Tamron eri osa-alueet auditoidaan vuosittain laadittavan sisäisen auditointisuunnitelman mukaisesti. Lisäksi sekä viranomaiset että yhteistyökumppanit auditoivat Tamroa säännöllisesti. Tamro raportoi yritysvastuusta GRI-periaatteiden mukaan. Lääketukkukauppaluvan lisäksi Tamrolla on Lääkelaitoksen myöntämä lääketehdaslupa (GMP).

​​ ​​​

Uutiset ja tapahtumat

Ajankohtaista

Tietoa Tamrosta

Tamro lyhyesti

Tamro on Suomen johtava lääkkeiden ja terveystuotteiden jakelija sekä palveluntarjoaja. Huolehdimme lääkkeet ja terveystuotteet laadukkaasti ja turvallisesti kuluttajien saataville kaikkialle Suomessa.

Tamro on yhdistäjä, joka nivoo terveystoimialan eri toimijat yhteen ja luo pohjan terveystoimialan yhteiselle kehitykselle. Kehitämme suomalaista terveydenhuoltoa ja suomalaisten hyvinvointia tarmolla ja sydämellä. Tamro Oyj kuuluu PHOENIX-konserniin​,
 joka on Euroopan johtava terveystoimialan palveluiden tuottaja.

Tamron päätoimipiste

Tamrotalo
Rajatorpantie 41 B
01640 Vantaa

Postiosoite
PL 11, 01641 Vantaa

Puhelinvaihde
020 445 11

Sähköposti
etunimi.sukunimi@tamro.com

Lähetä
© Tamro 2019 | Tietosuojaseloste​ | Tietoturva