Compliance

Compliance on tärkeä osa PHOENIX:n ja Tamron yrityskulttuuria. Vastuullisuus ja sääntöjen noudattaminen on erittäin tärkeää, jotta voimme saavuttaa menestystä yrityksenä sekä toimiessamme asiakkaidemme, liikekumppaneidemme ja sidosryhmiemme kanssa.

Compliance rakentuu PHOENIX:ssa seuraavien ohjeistusten pohjalta:
- Compliance-periaatteet 
- Lahjonnan ja korruption vastainen polit​iikka 
- Kilpailuoikeusohjeistus Lahjonnan ja korruption vastainen politiikka
- Rahanpesunvastainen politiikka 
- Saktioniden mukaisuuden politiikka

Näiden ohjeistusten kautta PHOENIX:n ylin johto korostaa, että korruptiolle, epäasialliselle kilpailulle sekä rikkomuksille ei ole tilaa PHOENIX-konsernissa.  Rikkomuksia ei hyväksytä ja ne selvitetään asianmukaisesti.

Osana ohjeistusten implementointia PHOENIX on rakentanut konsernin laajuisen Compliance-organisaation asiaankuuluvine prosesseineen ja jokaiseen maahan nimettyine Compliance Managereineen.

Lisäksi Tamro noudattaa toiminnassaan eettistä toimintaohjetta.

Raportointijärjestelmä

PHOENIX-konserni on ottanut käyttöön raportointijärjestelmän, jonka kautta on mahdollisuus esittää kysymyksiä sekä raportoida poikkeamista tai epäilyistä nimettömästi. Järjestelmää operoi ulkopuolinen palveluntarjoaja. Identiteettiäsi ei voida jäljittää, ellet halua.

TIETOSUOJA PHOENIX-KONSERNISSA

PHOENIX-konserni suhtautuu kaikkien henkilötietojen suojaamiseen vakavasti. PHOENIX on julkaissut kaikkia toimintamaitaan koskevan tietosuojapolitiikan ja ottanut käyttöön toimet, joiden avulla varmistamme EU:n tietosuoja-asetuksen sekä paikallisen lainsäädännön mukaisen toiminnan.

Kaikki PHOENIX-maat ovat nimenneet tietosuojavastaavan tai paikallisen tietosuojakoordinaattorin. He vastaavat siitä, että noudatamme tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

PHOENIX on kehittänyt omaan toimintaansa suunnatun tietosuojakoulutuspaketin työntekijöilleen tietoisuuden lisäämiseksi sekä varmistaakseen, että kaikki työntekijät ovat selvillä vastuistaan.

Verkkopohjainen raportointijärjestelmä

PHOENIX-konsernissa on käytössä verkkopohjainen raportointijärjestelmä, joka on suunniteltu työntekijöille, yhteistyökumppaneille, asiakkaille ja kolmansille osapuolille helpoksi raportointityökaluksi mahdollisten tietoturvaloukkausten tai -huolien osalta. Otamme nämä raportoidut tapaukset vakavasti ja ryhdymme niiden pohjalta tarvittaviin toimiin parantaaksemme tietosuojaamme henkilötietojen osalta.

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen henkilötietoihin, ota yhteyttä paikalliseen tietosuojavastaavaan: legal@tamro.fi. Koko PHOENIX-konsernin yhteinen sähköpostiosoite on: dataprotection@phoenixgroup.eu.

Pääset raportointijärjestelmään milloin tahansa tästä linkistä: https://phoenixgroup-databreach.integrityplatform.org/​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Uutiset ja tapahtumat

Ajankohtaista

Tietoa Tamrosta

Tamro lyhyesti

Tamro on Suomen johtava lääkkeiden ja terveystuotteiden jakelija sekä palveluntarjoaja. Huolehdimme lääkkeet ja terveystuotteet laadukkaasti ja turvallisesti kuluttajien saataville kaikkialle Suomessa.

Tamro on yhdistäjä, joka nivoo terveystoimialan eri toimijat yhteen ja luo pohjan terveystoimialan yhteiselle kehitykselle. Kehitämme suomalaista terveydenhuoltoa ja suomalaisten hyvinvointia tarmolla ja sydämellä. Tamro Oyj kuuluu PHOENIX-konserniin​,
 joka on Euroopan johtava terveystoimialan palveluiden tuottaja.

Tamron päätoimipiste

Tamrotalo
Rajatorpantie 41 B
01640 Vantaa

Postiosoite
PL 11, 01641 Vantaa

Puhelinvaihde
020 445 11

Sähköposti
etunimi.sukunimi@tamro.com

Lähetä
© Tamro 2019 | Tietosuojaseloste​ | Tietoturva