Laatu

 Laatu on tärkeä osa jokapäiväistä työtämme 

 

Tamro on huolehtinut terveys- ja hyvinvointituotteiden logistiikasta asiantuntevasti ja vastuullisesti jo yli sadan vuoden ajan. Tänä päivänä Tamro jakelee lääkkeet sekä terveys- ja hyvinvointituotteet tehokkaasti ja turvallisesti valmistajalta kuluttajalle.  Laatu on osa toimintaamme läpi koko yrityksen, ja Tamro on laadunvarmistuksen edelläkävijä toimialallaan.   

Lääketukkukaupan toimintaa säädellään ja valvotaan tarkasti lakien, asetusten ja viranomaismääräysten kautta. Lääketukkukaupan toiminnalle asetetut perusvaatimukset on kirjattu GDP -määräykseen (GDP = Good Distribution Practise). Lääkevalvontaviranomainen Fimea valvoo lääketukkukauppojen toimintaa, lisäksi lääkeyhtiöt suorittavat auditointeja lääkkeiden varastoinnin ja jakelun osalta. Lääkkeiden saatavuus ja toimitusvarmuus sekä lääkejakelun korkea laatu ovat Tamron toiminnan kulmakiviä.  Olemme kriittinen osa suomalaista lääkejakelua ja tarvittaessa huolehdimme myös lääkkeiden hätätoimituksista terveydenhuollon yksiköihin potilasturvallisuuden takaamiseksi.  

Tamron lääketehdastoiminta puolestaan noudattaa tiukasti GMP -määräyksen (GMP = Good Manufacturing Practise) vaatimuksia. Muiden kuin lääkevalmisteiden osalta valvontaa suorittavat muut viranomaiset: terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden osalta Valvira ja ravintolisien osalta Evira.   

Tamrolla on ollut ISO 9001 -laatusertifikaatti vuodesta 2004 asti ensimmäisenä lääkejakelijana Suomessa. ISO 9001 -sertifioidun johtamisjärjestelmän ydin on asiakaslupauksen täyttäminen sekä jatkuvan parantamisen periaate. Jatkuva toiminnan kehitys perustuu toiminnan mittaamiseen ja asiakkailta tulleen palautteen kuuntelemiseen. Kehitämme jatkuvasti prosessejamme, jotta voimme palvella asiakkaitamme entistä paremmin.  

Laadunvarmistus

Tamron vaihde 020 445 11

laadunvarmistus@tamro.com

Hätäpäivystysnumero

040 518 0441

​Aukioloaikojen ulkopuolella välittömiä toimenpiteitä vaativat tuoteturvallisuusasiat sekä hätätoimitukset.

Uutiset ja tapahtumat

Ajankohtaista

Tietoa Tamrosta

Tamro lyhyesti

Tamro on Suomen johtava lääkkeiden ja terveystuotteiden jakelija sekä palveluntarjoaja. Huolehdimme lääkkeet ja terveystuotteet laadukkaasti ja turvallisesti kuluttajien saataville kaikkialle Suomessa.

Tamro on yhdistäjä, joka nivoo terveystoimialan eri toimijat yhteen ja luo pohjan terveystoimialan yhteiselle kehitykselle. Kehitämme suomalaista terveydenhuoltoa ja suomalaisten hyvinvointia tarmolla ja sydämellä. Tamro Oyj kuuluu PHOENIX-konserniin​,
 joka on Euroopan johtava terveystoimialan palveluiden tuottaja.

Tamron päätoimipiste

Tamrotalo
Rajatorpantie 41 B
01640 Vantaa

Postiosoite
PL 11, 01641 Vantaa

Puhelinvaihde
020 445 11

Sähköposti
etunimi.sukunimi@tamro.com

Lähetä
© Tamro 2019 | Tietosuojaseloste​ | Tietoturva