Pharmac Finland Oy laajentaa palveluvalikoimaansa lääkitysturvallisuuspalveluilla

23.1.2020 19:00
Current/News
Kuvassa vanhus kotihoitajan kanssa ja teksti oma-annos.fi.

Pharmac Finland Oy laajentaa palveluvalikoimaansa annosjakelupalvelusta hoivayksiköille tarjottavilla Oma-Lääkitysturvallisuuspalveluilla. Palvelut on suunniteltu hoivayksiköille ja kunnille lääkehoidon turvallisuuden edistämiseksi. Oma-Lääkitysturvallisuuspalvelussa hoivayksikkö voi ulkopuolisen asiantuntijan tuella kartoittaa lääkehuoltonsa nykytilan, ja sen perusteella laatia tai päivittää lääkehoitosuunnitelmansa. Lääkehoitosuunnitelman hyväksyy vastuulääkäri.

Tamron ja yksityisten apteekkareiden omistama kasvuyritys Pharmac tuottaa Oma-Lääkitysturvallisuuspalvelun yhteistyössä etäklinikkapalveluita tarjoavan Medics24:n kanssa. Medics24 tarjoaa Oma-Lääkitysturvallisuuspalveluun sähköisen, suojatun ympäristön (sirppa.fi) jossa lääkehoitosuunnitelma ja lääkeluvat ovat hoivayksikön palveluesimiehen hallinnoitavissa. Palvelu on hinnoiteltu hoitajakohtaisesti, jolloin kuukausimaksu riippuu yksikön hoitajien määrästä.

Hoivayksikön lääkehuollon järjestämiseen ja toteuttamiseen liittyviin tarpeisiin Oma-Lääkitysturvallisuuspalveluista on hankittavissa muun muassa asiantuntijafarmaseutin suorittama lääketilan kartoitus, sisältäen raportin ja suositukset. Hoitohenkilöstön osaamisen päivittämiseen tuotamme etäkoulutuksia eri teemoilla.

Hoivayksiköt ovat alkaneet yhä enemmän kiinnittää huomiota lääkitysturvallisuuteen, ja lähiapteekkien toimittamana annosjakelu on jo iso askel kohti parempaa lääkitysturvallisuutta. Haluamme kumppaniapteekkiemme rinnalla olla edelleen edistämässä ja kehittämässä lääkehoidon laatua tarjoamalla turvallisen lääkehoidon täydennyskoulutuksia apteekeille ja hoivayksiköille, sanoo Pharmac Finland Oy:n toimitusjohtaja Karoliina Kaijasilta-Järvenpää.

Pharmac Finland Oy on valtakunnallisesti merkittävä, lääkkeiden koneelliseen annosjakelupalveluun, lääkitysturvallisuuspalveluihin ja asiakaskuntamme digitaalisten työkalujen kehittämiseen erikoistunut suomalainen yritys. Annosjakelupalveluverkostomme kattaa koko Suomen ja loppukäyttäjistä yli 40% käyttää Pharmacin Oma-annos palvelua. Pharmac työllistää yli 70 eri alojen ammattilaista. Toimintamme keskiössä on oman, yrityksemme ja asiakkaittemme osaamisen kehittäminen. Tavoitteenamme on lisätä arjen sujuvuutta ja lääkehoidon turvallisuutta asiakkaiden, hoitajien ja omaisten hyväksi.

Lisää tietoa palveluista: www.oma-annos.fi/laakitysturvallisuuspalvelut

Tiedustelut:

Pharmac Finland 
Toimitusjohtaja Karoliina Kaijasilta-Järvenpää

+358 40 621 1409
karoliina.kaijasilta-jarvenpaa@pharmac.fi

Oy Medics24
COO/Palvelujohtaja Juha Tenhunen

+358 50 534 5075
juha.tenhunen@medics24.fi

Tamro Oyj
Tamro on Suomen johtava lääkkeiden ja terveystuotteiden jakelija sekä palveluntarjoaja. Huolehdimme lääkkeet ja terveystuotteet laadukkaasti ja turvallisesti kuluttajien saataville kaikkialle Suomessa.

Tamro on yhdistäjä, joka nivoo terveystoimialan eri toimijat yhteen ja luo pohjan terveystoimialan yhteiselle kehitykselle. Kehitämme suomalaista terveydenhuoltoa ja suomalaisten hyvinvointia tarmolla ja sydämellä. Tamro Oyj kuuluu PHOENIX-konserniin, joka on Euroopan johtava terveystoimialan palveluiden tuottaja.