Katja Toivonen – laatu- ja yritysvastuupäällikkö

19.12.2019 6:58
Current/People
Tamron laatu- ja yritysvastuupäällikkö Katja Toivonen

NIMI Katja Toivonen

TYÖTEHTÄVÄ Laatu- ja yritysvastuupäällikkö

KOULUTUS Proviisori, lisäksi olen suorittanut laatujohtamisen opinnot tässä aivan hiljattain. 

TÄLLÄ HETKELLÄ TEEN TÖITÄ Tamron yritysvastuun toimintasuunnitelmassa olevien kokonaisuuksien eteenpäin viemiseksi. Yksi konkreettinen esimerkki tästä on uuden hyväntekemisen kohteen valinta ja yhteisen toimintamallin hahmottaminen valitun kumppanin kanssa. Olin myös äskettäin mukana emoyhtiömme PHOENIX-konsernin yritysvastuuverkoston tapaamisessa.

PARASTA TYÖSSÄNI ON se, että työ osuu täysin yhteen oman arvomaailmani kanssa. Minulla on vahva henkilökohtainen mielenkiinto yritysvastuuseen liittyviin asioihin ja pieni maailmanparantaja on asunut minussa teini-iästä lähtien. Uskon, että pienistä puroista kasvaa joki ja pienilläkin teoilla on merkitys. Motivoidun, kun pääsen tekemään jotain uutta, ja yritysvastuupäällikön roolissa minulla on myös paljon opittavaa.

OLEN AINA OLLUT erityisen otettu tamrolaisten kyvystä venyä yli odotusten. Ihmiset ovat aina valmiina auttamaan ja antamaan täyden työpanoksensa – silloinkin, kun jotain poikkeuksellista tai odottamatonta tapahtuu. 

LATAAN AKKUJA harrastusten parissa, erityisesti rakastan tanssia ja lukemista. Kaikenlaiset käsityöt ovat minulle tärkeitä. Villasukat ovat sopivan kokoinen projekti, ne valmistuvat nopeasti!

MUUT EIVÄT TIEDÄ, ETTÄ ensimmäiseltä koulutukseltani olen sairaanhoitaja ja olen työskennellyt vammaisten lasten ja neurologisten potilaiden kanssa. ​

Yritysvastuutyö on pitkäjänteistä tekemistä

Yritysvastuu tekee näkyväksi yrityksen arvomaailmaa sekä yhteiskunnallisten velvoitteiden täyttämistä tai niiden ylittämistä. Yritysvastuun toiminnot rakentavat osaltaan Tamron mainetta työnantajana ja laajemmin yhteiskunnallisena toimijana. Yritysvastuupäällikön rooli on Tamrossa uusi. 

Tamrossa on tänä vuonna käynnistynyt kattava yritysvastuun toimenpideohjelma. Lisäksi toteutamme ja raportoimme yritysvastuusta osana PHOENIX-konsernin 27 maata kattavaa yritysvastuutoimintaa. Olen todella iloinen, että Katjan kaltainen osaaja on ottanut vastuulleen yritysvastuun suunnitelmallisen kehittämisen, kertoo markkinoinnin ja viestinnän päällikkö Hanne Bergholm

Tamrossa yritysvastuu on nyt jäsennetty kolmen teeman ympärille: Hyvä työ, yhteiskunnan parhaaksi ja avoin vastuunkantaja. Yritysvastuutyö on moninaista ja sillä on vaikutusta kaikkien tamrolaisten työhön.

Tavoitteemme on kehittää työn tekemisen edellytyksiä ja tamrolaisten mahdollisuuksia menestyä työssään. Teemme myös näkyväksi tamrolaisten yhteiskunnan hyväksi tekemää työtä. Yritysvastuusta tulee usein ensimmäisenä mieleen ympäristövastuu tai hyväntekeväisyys, mutta työ kattaa laajasti paljon muutakin. Yritysvastuutyö on pitkäjänteistä ja etenee vaiheittain, Bergholm kuvailee.