Auta ikäihmistä huolehtimaan lääkekaapistaan oikein – autat samalla Itämerta ja muita vesistöjämme

18.9.2021 17:06
Ajankohtaista/Yhteiskunta
Lääkkeetön Itämeri blogikirjoitus

Kun lääkkeitä heitetään viemäriin tai roskikseen, jäämiä niistä päätyy luontoon ja vesistöihin, kuten Itämereen. Suomalaisissa kotitalouksissa kertyy vuosittain suuri määrä vanhentuneita ja tarpeettomia lääkkeitä, jotka tulisi hävittää asianmukaisesti eli palauttaa apteekkiin.

Erityisesti ikäihmisille kertyy käyttämättömiä ja vanhentuneita lääkkeitä. Esimerkiksi haittavaikutusten vuoksi sopimattomat lääkkeet saattavat jättää 98 tabletin paketista jopa 90 tablettia hävitettäväksi.

Lääkkeiden asianmukaisessa säilyttämisessäkin voi olla puutteita. Moni saattaa säilyttää esimerkiksi jääkaapissa lääkkeitä, joiden ei pitäisi olla siellä, tai vastaavasti lääkepakkauksia ikkunalaudalla auringon paahteessa. Lääkekaappeja saattaa olla myös kylpyhuoneissa, joiden kosteat olot eivät ole lääkkeille hyväksi.

Tarpeettomien ja vanhentuneiden lääkkeiden hävittäminen jää usein iäkkään ihmisen läheisen tai kotihoidon tehtäväksi. Lääkkeitä ei pidä hävittää sekajätteen mukana, saati heittää vessanpönttöön, vaan ne pitää palauttaa apteekkiin hävitettäväksi.

Annosjakelu vähentää lääkehävikkiä tuntuvasti

Lääkehoidossa tulisi huolehtia, että lääkkeet otetaan lääkärin antamin hoito-ohjein ja määräyksin. Kotona asuva ikäihminen saa lääkkeensä todennäköisesti puolison, oman lapsen, muun läheisen tai kotihoidon jakamana käsidosetista.

Käsin tehtävään lääkejakeluun liittyy aina inhimillisen virheen mahdollisuus. Dosetti saattaa pysyä heikosti kiinni. Lattialle pudotessaan se saattaa tyhjentyä ja päivät ja lääkkeiden ottoajankohdat mennä sekaisin. Lääketablettien tunnistaminen on vaikeaa, mikä voi tehdä niiden uudelleenjakamisesta lähes mahdotonta.

Automaattisen annosjakelun yleistyminen lisää lääkitysturvallisuutta ja vapauttaa hoitohenkilöstön aikaa asiakkaan aitoon kohtaamiseen ja hoitotyöhön. Myös lääkehävikki vähenee tuntuvasti. Koneellisessa annosjakelussa syntyy arviolta lähes puolet vähemmän lääkejätettä kuin perinteisessä jakelussa.

Nykyään yhä useampi apteekki tarjoaa asiakkailleen koneellista annosjakelua, ja monet hoitokodit ja palvelutalot ovat hyödyntäneet sitä jo pitkään. Annosjakelussa apteekki toimittaa asiakkaalle tämän säännöllisesti käyttämät lääkkeet pakattuina kerta-annospusseihin, joissa lukee selkeästi muun muassa lääkkeiden ottopäivä ja -ajankohta.

Annosjakelu vähentää lääkkeiden vanhenemisen riskiä, koska ne tulevat lyhyemmän ajanjakson tarpeisiin, yleensä kahdeksi tai neljäksi viikoksi kerrallaan. Tällöin myös mahdolliset lääkevaihdokset aiheuttavat hävikkiä huomattavasti vähemmän, kuin jos asiakas hankkisi lääkkeensä kerralla esimerkiksi kolmen kuukauden annoksena.

Lääkerobotti huolehtii turvallisesta lääkkeenotosta

Me Tamrolla haluamme tehdä kotona asuvien seniorikansalaisten lääkkeiden jakelusta ja ottamisesta turvallista. Siinä auttaa Smila-hoivapalvelumme, joka hyödyntää koneellista annosjakelua. Palvelua on hyödynnetty tähän mennessä kotihoidossa kuudessa eri pilottikunnassa. Lääkehävikin vähentämisen lisäksi Smila-hoivapalvelu pitää huolen, että lääkkeet tulee otettua oikeaan aikaan oikeina annoksina. Lääkkeiden ottamisesta muistuttaa ihmisen äänellä puhuva robotti. Mikäli lääke jää ottamatta, laite ilmoittaa siitä heti hoitohenkilökunnalle.

Smila soveltuu kaikille, joilla on säännöllinen lääkitys ja jotka tarvitsevat muistutusta lääkkeiden ottamisesta. Se tuo koneellisen avun asiakkaan kotiin asti. Arviomme mukaan noin 30–40 prosenttia kaikista Suomen kotihoidon asiakkaista voisi käyttää lääkerobottia. Samankaltaisia robotteja on käytössä myös ainakin muissa Pohjoismaissa.

Tarpeettomien lääkkeiden minimoiminen säästää paitsi ympäristöä, myös yhteiskunnan ja potilaiden kustannuksia. Voimme vaikuttaa tähän valinnoillamme: ostamalla lääkkeitä vain tarpeeseen ja hävittämällä tarpeettomat tai vanhentuneet lääkkeet asianmukaisesti. Autetaan myös iäkkäitä läheisiämme pitämään huolta siitä, ettemme kuormita luontoa ja vesistöjä turhaan.

Tea Mills

terveysteknologiayksikön myyntipäällikkö

Tamro

Haluatko kuulla lisää Smila-hoivapalvelusta tai annosjakelupalveluistammme?