nainen hyllyn edessä apteekissa

Apteekkimyynnin tuki

Asiantuntijamme ja apteekkiedustajamme toimivat apteekkien ja apteekkiketjujen kumppaneina auttaen heitä onnistumaan ja menestymään.

Miten autamme apteekkeja ja ketjuja työssään?

Apteekkien kumppani

Tuotemyyntimme ja apteekkiedustajamme toimivat oman alueensa apteekkien kumppaneina. He tarjoavat apteekkien käyttöön Tamron palveluita, osaamista ja verkostoja sekä laadukkaat tuotteet ja niihin liittyvän myynnin tuen ja kampanjat.

Asiantuntijat

Suunhoidon ja terveystuotteiden asiantuntijamme kouluttavat apteekkilaisia ja muita terveysalan ammattilaisia sekä opiskelijoita eri tuoteryhmien ja tuotteiden erityispiirteisiin sekä tukevat apteekkien ja terveydenhuollon toimijoiden välistä yhteistyötä.

Ketjuyhteistyö

Teemme yhteistyötä kaikkien suomalaisten apteekkiketjujen ja ketjuihin kuuluvien apteekkien kanssa. Yhteistyön muodot vaihtelevat, mutta se saattaa sisältää esimerkiksi markkinointi- ja kampanjointiyhteistyötä tai kouluttamista sekä tiedottamista.

Markkinointi

Apteekkiedustajamme ja tuoteryhmäpäällikkömme ovat apteekkien ja apteekkiketjujen tukena suunnittelemassa kampanjointia sekä tuotemarkkinointia. Tamrolta löytyy apteekkien ja apteekkiketjujen tarpeisiin erilaisia esillepano- ja markkinointimateriaaleja sekä tarjouksia.

Tuemme terveydenhuollon ammattilaisten osaamista erilaisten koulutus- ja tuotemateriaalien sekä tuotenäytteiden avulla. Lisäksi tuotemyynti ja tuoteryhmähallinnan yksikkömme vastaa valittujen Tamron edustamien brändien kuluttajamarkkinoinnista.

 

Tuote-edustus ja tuotemarkkinointi

Tarjoamme tuoteryhmähallinnan palveluita esimerkiksi edustamiemme tuotteiden ja kampanjoiden kautta.

Tuotemyynti ja tuoteryhmähallinnan yksikkömme vastaa Tamron edustamien brändien apteekkimyynnistä ja niihin liittyvistä toiminnoista. Näihin toimintoihin voi sopimuksesta riippuen kuulua markkinointia, reklamaatioiden käsittelyä, hinnoittelua, kampanjointia jne. Jatkuvan edustuksellisen toiminnan lisäksi yksikkö voi tukea toiminnallaan tapaus- ja sopimuskohtaisesti myös Tamron jakelussa olevien tuotteiden tai brändien markkinointia, tiedottamista, kouluttamista ja apteekkimyyntiä.

Teemme erilaisia kuluttajakampanjoita yhdessä apteekkien ja apteekkiketjujen kanssa. Apteekeille kampanjoita tarjotaan perinteisen asiakasetulehden lisäksi myös MyTamro-palvelukanavan kautta. Lue lisää MyTamrosta.

Tapahtumat ja koulutukset

Tamron edustaja esittelee apteekissa tuotteita asiakkaalle.

Asiakaspäivät

Apteekkiedustajamme, asiantuntijamme ja yhteistyökumppanimme ovat toisinaan mukana apteekkien asiakaspäivissä tukemassa apteekin asiakkaiden omatoimista terveydestä huolehtimista sekä kertomassa lisätietoa edustamistamme tuotteista.

Tamron koulutukseen osallistuva henkilö kirjoittaa muistiinpanoja.

Kouluttaminen

Apteekkiedustajamme, asiantuntijamme ja yhteistyökumppanimme kouluttavat apteekkilaisia ja terveydenhuollon ammattilaisia sekä opiskelijoita tapahtumissa ja eri yksiköissä pidettävissä koulutuksissa parhaan asiakaskokemuksen ja hoitotuloksen varmistamiseksi. Lisäksi Tamrolla on digitaalinen verkko-oppimispalvelu MyTamro eLearning, johon pääset kätevästi MyTamron kautta eikä erillisiä tunnuksia tai kirjautumista tarvita.

Tamron apteekkiedustajia messuständillä.

Tapahtumat

Järjestämme paikallisia ja alueellisia tapahtumia yhdessä apteekkien ja terveydenhuollon ammattilaisten sekä oppilaitosten kanssa eri puolilla Suomea. Yksikkö on myös mukana useissa laajemmissa Tamron tapahtumissa ja koulutuksissa sekä muissa tapahtumissa ja alan messuilla. Katso Tamron tulevat tapahtumat >

Kerromme mielellämme lisää. Ota yhteyttä!