Tamron tehtävänä on toimittaa terveyttä. Huolehdimme lääkkeiden ja terveystuotteiden vaatimustenmukaisesta varastoinnista ja jakelusta sairaaloihin, apteekkeihin ja vähittäiskauppoihin.

Lähes 60 % Suomessa tarvittavista lääkkeistä kulkee kauttamme. Lääke- ja terveystuotejakelun lisäksi tarjoamme datapohjaisia palveluja, myynnin ja markkinoinnin palveluja sekä kotihoidon digitaalisia hoivaratkaisuja.

 

Terveysalan yhdistäjä

Tamron vihreitä keräilylaatikoita kuljetinhihnalla.

Lääkkeiden ja terveystuotteiden saatavuus

Kuulumme huoltovarmuuskriittisiin yrityksiin, sillä toimitamme lääkkeitä niin sairaaloille, apteekeille kuin julkisen ja yksityisen terveydenhuollonkin käyttöön. Huoltovarmuuskriittisenä yrityksenä meidän täytyy turvata lääkkeiden saatavuus kaikissa olosuhteissa.
Nuori nainen odottaa Terveystalon odotustilassa.

Toimitamme terveyttä

Meillä on tärkeä rooli suomalaisessa yhteiskunnassa, sillä turvaamme terveydenhuoltoa ja -hoitoa. Toimimme aina potilaan parhaaksi. Huolehdimme siitä, että lääkkeet toimitetaan suomalaisille kuluttajille nopeasti ja laadukkaasti. Varmistamme osaltamme lääkkeiden saatavuuden ja kehitämme aktiivisesti lääkejakelun laatua.
Kuvassa iloisia ihmisiä keskustelemassa toimistossa.

Terveysalan tutkimusyhteistyö

Terveyden arvoketju alkaa tutkimustoiminnasta, jonka tavoitteena on löytää uusia, parempia ja tehokkaampia hoitomuotoja ja ennaltaehkäistä sairauksia. Arvoketjun loppupäässä on suomalainen potilas, jonka terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen koko terveyden arvoketjun toiminta tähtää.
Vuoden 2019 Health Awards & Foresight Forum -tapahtuman lava.

Terveysalan innovointia tukemassa

Haluamme edistää kantaa ottavaa keskustelua terveys- ja hyvinvointialan tulevaisuudesta sekä tukea osaltamme alan innovaatioita. Yhdessä asiakkaidemme kanssa haluamme vaikuttaa kehityskulkuihin ja olla valmiita tulevaisuuteen nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä.

Tamro lukuina

tamron liikevaihto, työntekijämäärä
tamron laatikkomäärä ja sijoitus veronmaksajana
tamron työntekijämäärä

PHOENIX-konserni lukuina

phoenix-konsernin toimintamaat ja liikevaihto
phoenix-konsernin työntekijämäärä
phoenix-lukuja