logistiikka_linja_tamro_tampere

Johtavat palvelut lääkkeiden ja terveystuotteiden jakeluun

Olemme Suomen johtava lääkkeiden ja terveystuotteiden jakelija sekä palveluntarjoaja. Markkinaosuutemme lääkejakelussa on lähes 60 prosenttia. Tarjoamme palveluita apteekeille, sairaaloille, lääke- ja terveystuoteyrityksille, päivittäistavarakaupoille, terveyden ja hyvinvoinnin erikoiskaupoille sekä kotihoidon palveluntarjoajille.

Palvelun tarjoaja

Toimimme kumppanina lääke- ja terveystuoteyrityksille, apteekeille ja sairaaloille. Kuulumme 29 Euroopan maata kattavaan PHOENIX-yhteisöön, joten voimme avata suomalaisille kumppaneillemme kanavan myös Euroopan markkinoille. Yhteistyömme alkaa tarvekartoituksella, jonka avulla selvitämme yrityksen tarpeet. Lue lisää Palvelut-osiosta.

Palvelut tarpeen mukaan

Palvelumme sisältää tuotteiden jakelun sekä tarvittaessa myös tuotteiden edustuksen, jolloin vastaamme myös myynnistä ja markkinoinnista. 

Räätälöimme palvelumme myös apteekeille ja sairaaloille niiden tarpeiden mukaisesti. Kaiken tekemisen lähtökohtana on kumppaneidemme kilpailukyvyn kehittäminen.

Ennakoimme toimialan kehitystä

Ennakoimme toimialalla tapahtuvia muutoksia kuuntelemalla tarkalla korvalla, mitä terveyden arvoketjussa tapahtuu. Autamme kumppaneitamme ymmärtämään alan ilmiöitä ja tulevaisuuden kehitystrendejä, jotta he voivat tehdä tarvittavia liikkeitä etupainotteisesti menestyäkseen markkinassaan.

Tästä esimerkkinä tytäryhtiömme Pharmac Finland Oy tarjoama annosjakelupalvelu, joka on apteekkien kautta kuluttajien, kotihoidon ja hoitokotien käytettävissä.

Kehitämme yhteistyössä

Kun olemme tunnistaneet uusia liiketoimintamahdollisuuksia terveyden arvoketjussa, kehitämme uusia konsepteja ja palveluita yhdessä asiakkaidemme ja kumppaneidemme kanssa.

Yksi esimerkki yhteiskehittämisestä on sairaaloiden riskipohjainen hinnoittelumalli. Tamro LINK -palvelu kehitettiin yhdessä sairaaloiden ja lääkeyritysten kanssa.

Merkittävä yhteiskunnallinen toimija

Suomen lääkejakelua valvotaan tarkkaan ja se on tiukan lainsäädännön alaista. Suomessa on koko maailman mittakaavassa harvinainen yksikanavajärjestelmä, jossa lääkejakelijan vastuu korostuu. Ylläpidämme aktiivisesti suhteita suomalaisiin viranomaisiin, jotta voimme yhdessä kehittää suomalaista lääkejakelua maailman parhaaksi.

Huoltovarmuudella turvataan välttämätön kriittinen tuotanto, palvelut ja infrastruktuuri vakavissa poikkeusoloissa. Kuulumme huoltovarmuuskriittisiin yrityksiin, sillä toimitamme lääkkeitä niin sairaaloille, apteekeille kuin julkisen ja yksityisen terveydenhuollon käyttöön. Huoltovarmuuskriittisenä yrityksenä meidän täytyy turvata lääkkeiden saatavuus kaikissa olosuhteissa.

Suomen yksikanavainen lääkejakelujärjestelmä tarkoittaa sitä, että lääkkeestä vastaava edustaja tai myyntiluvan haltija sopii jakelusopimuksen vain yhden toimijan kanssa. Yksikanavamallissa lääkkeen jakeluketju on helpommin hallittavissa, sillä lääkevalmiste kulkee vain yhden toimijan kautta. Toisaalta järjestelmässä korostuu lääkejakelijan vastuu siitä, että lääkkeiden saatavuus ei vaarannu edes poikkeustilanteissa.

Hallittu ja yksinkertainen jakeluketju lisää toimintavarmuutta ja parantaa laatua. Myyntiluvan haltija toimittaa lääkkeet suoraan meille, ja me vastaamme tuotteiden toimituksesta perille asti apteekkeihin, sairaaloihin ja vähittäiskauppoihin.

Olemme aktiivisesti mukana alan eri ryhmien vaikuttamistyössä. Ajamme eteenpäin lainsäädäntöön tarvittavia muutoksia sekä alan sisäistä keskustelua lääkevalmistuksen ja jakeluketjun osalta.

Tarjoamme aktiivisesti tietoa päätöksenteon tueksi esimerkiksi Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle ja sosiaali- ja terveysministeriölle.

Autamme mielellämme sinua menestymään. Ota yhteyttä!