tiimi_pöydän ääressä_toimiston_aulassa

Yhdessä lääke- ja terveysalaa kehittämässä

Tarjoamme palveluita terveyden arvoketjun kaikissa osissa, terveydenhuollon ja lääkehoidon tutkimuksesta aina kuluttajille tarjottaviin palveluihin. Oli asiakkaanamme mikä tahansa terveyden arvoketjun toimija, tarjoamme hyvät yhteydet arvoketjun seuraaviin portaisiin, edesautamme myyntiä ja markkinointia sekä autamme ymmärtämään markkinaa paremmin.

Koko terveys- ja hyvinvointiala ulottuvillasi

Visiomme on olla koko terveyden arvoketjun laaja-alainen yhdistäjä. Emme vain tarjoa palveluita, vaan rakennamme ymmärrystä alasta ja sen tarjoamista mahdollisuuksista.

Terveyden arvoketju alkaa tutkimustoiminnasta, jonka tavoitteena on löytää uusia, parempia ja tehokkaampia hoitomuotoja ja ennaltaehkäistä sairauksia. Arvoketjun loppupäässä on suomalainen potilas, jonka terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen koko terveyden arvoketjun toiminta tähtää.

Arvoketjun alkupäätä edustaa tytäryhtiömme Medaffcon, joka tarjoaa tutkimus- ja asiantuntijapalveluita lääketeollisuuden ja terveydenhuollon tarpeisiin. Arvoketjun keskivaiheilla on tarjoamamme lääkelogistiikka, tuki markkinoille viemiseen ja terveystuotteet. Lähimpänä kuluttajaa ovat tytäryhtiömme Pharmacin annosjakelupalvelu, yhteisyrityksemme Olo-apteekkiketju sekä kotihoidon tarpeita palveleva hoivapalvelu SMILA.

Terveyden arvoketjun yhdistäjänä kehitämme aktiivisesti alan verkostoja. Kokoamme parhaillaan kotihoidon konseptiin lääkäreistä koostuvaa neuvottelukuntaa (advisory board). Ryhmän tarkoituksena on tuoda asiantuntijanäkemystä kotihoitoon ja terveystiedon käsittelyyn. Tervetuloa verkostoitumaan ja käymään keskustelua sosiaalisessa mediassa.

Tervetuloa verkostoitumaan ja käymään avointa keskustelua somekanavissamme.

Yhdistävä kehitystyö

Tarjoamme uusia ratkaisuja yhteiskunnallisiin haasteisiin. Uusia palveluita suunnittelemme ja rakennamme aina asiakkaidemme tarpeiden pohjalta.

Liiketoimintamuotojen kehittäminen yhdessä

MyTamro ja Tamro LINK saivat alkunsa asiakkaiden haasteista ja ne kehitettiin tiiviissä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa.

Yhteiskunnan muutoksessa mukana

Apteekkien rooli terveyden tukemisessa kasvaa, ja Olo-apteekki tarjoaakin laajasti terveyttä ylläpitäviä palveluita. Lue lisää >

Ratkaisuja yhteisiin haasteisiin

Smila-hoivapalvelun avulla lääketurvallisuus ja lääkehoidon vaikuttavuus paranevat ja myös ennakoiva hoito on mahdollista aiempaa helpommin. Hoivahenkilöstölle jää enemmän aikaa asiakkaiden kohtaamiseen sekä hoiva- ja hoitotyöhön, kun Smila huolehtii asiakkaan perustarpeista lääkityksen suhteen. Lue lisää >

Yhdistävä tutkimus

Vuonna 2009 perustettu Medaffcon Oy tarjoaa tutkimus- ja asiantuntijapalveluita lääketeollisuuden ja terveydenhuollon tarpeisiin. Yrityksen vahvuuksia ovat laaja-alainen osaaminen, kattavat yhteistyöverkostot sekä kyky kehittää innovatiivisia ratkaisuja.

Medaffconin eri tieteenaloja edustavilla asiantuntijoilla on vankkaa kokemusta lääketeollisuudesta, terveydenhuollosta ja tutkimustyöstä.

Medaffcon on ollut tytäryhtiömme vuodesta 2017. Yhdessä voimme tarjota laaja-alaisia terveydenhuollon palveluita.

Lue lisää >

Laadukas terveystaloustieteellinen tutkimus hyödyttää potilaita, terveydenhuoltoa ja koko yhteiskuntaa. Medaffcon tekee tutkimuksia, analyyseja ja selvityksiä, jotka muun muassa tukevat päätöksentekoa uusien ja vaikuttavien lääkehoitojen käyttöönotosta. Toiminta edesauttaa lääkkeiden saatavuutta suomalaisille potilaille oikea-aikaisesti, yhteiskunnan ja potilaan kannalta kestävällä tavalla.

Medaffconin asiantuntemukseen kuuluvat myös käyttökokemukseen pohjautuvat analyysit olemassa olevien hoitojen vaikuttavuudesta sekä selvitykset uusien, hoidoista eniten hyötyvien potilasryhmien löytämiseksi.

Sairaala- ja avohoidossa yleistyneiden riskinjakomallien ja -sopimusten tarkoituksena on jakaa lääkkeen kustannuksiin ja vaikuttavuuteen liittyvää epävarmuutta ja lopulta saada lääkehoito siitä hyötyvien potilaiden käyttöön. Medaffconin tarjoamiin riskinjakomallien toteuttamisen palveluihin kuuluvat muun muassa taloudellinen arviointi ja molempia osapuolia hyödyttävän hinnoittelu- ja riskinjakomallin suunnittelu.

Yhdessä Medaffconin laaja-alaisen asiantuntijuuden ja riskinjakomallien hallinnointijärjestelmä Tamro LINKin kanssa tarjoamme kattavan ratkaisun riskinjakomallien toteuttamiseen.

Medaffcon on edelläkävijä Suomessa terveystietovarantojen hyödyntämisessä. Yritys tuottaa ja jalostaa tietoa, jonka avulla terveydenhuoltoa voidaan kehittää tietopohjaisesti. Vaikuttavuuden arviointiin sosiaali- ja terveydenhuollossa sisältyy muun muassa hoitoketjun toiminnan analysointi. Työn tavoitteena on parantaa potilaiden hoitoa ja siten terveyttä, kun käytössä ovat rajalliset terveydenhuollon resurssit.

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveydenhuoltoa johdetaan tiedolla. Future Care Finland -sivustolle on koottu Medaffconin toteuttamia tosielämän tietoa hyödyntäviä sosiaali- ja terveydenhuollon projekteja. Sivustolla myös avataan näkökulmia tiedolla johtamiseen sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Startup-yrittäjä, heräsikö sinulla ajatuksia yhteistyöhön?

Ota rohkeasti yhteyttä, sillä kuulemme mielellämme ajatuksiasi:

SMILA-hoivapalvelu

Palveluliiketoiminta