Laatu

Laatu toiminnassamme

Tamro on huolehtinut terveys- ja hyvinvointituotteiden logistiikasta asiantuntevasti ja vastuullisesti noin 130 vuoden ajan. Korkea laatu on kaiken toimintamme ydin läpi koko yrityksen. Tamro onkin laadunvarmistuksen edelläkävijä alallaan.

Tamro jakelee lääkkeet sekä terveys- ja hyvinvointituotteet tehokkaasti ja turvallisesti valmistajalta kuluttajalle. Lääkkeiden saatavuus ja toimitusvarmuus sekä lääkejakelun korkea laatu ovat toimintamme kulmakiviä. Lähtökohtanamme on aina potilasturvallisuus ja potilaan etu. Olemme kriittinen osa suomalaista lääkejakelua ja huolehdimme luotettavasti lääkkeiden toimituksista terveydenhuollon yksiköihin, myös erikoistilanteissa, kuten erityisluvallisten lääkkeiden ja hätätoimitusten kohdalla.

Noudatamme jatkuvan parantamisen periaatetta. Jatkuva toiminnan kehitys perustuu toiminnan mittaamiseen, tiedolla johtamiseen sekä asiakkailtamme tulleen palautteen kuuntelemiseen ja siitä saadun tiedon hyödyntämiseen toimintamme kehittämisessä. ISO 9001 -laatusertifikaatti on ollut Tamrolla käytössä vuodesta 2004, ensimmäisenä lääkejakelijana Suomessa.

Käytössämme olevan erinomaisen laadunvarmistusjärjestelmän, kattavien ohjeistusten sekä koulutetun ja osaavan henkilöstömme avulla varmistamme, että huomaamme nopeasti mahdolliset poikkeamat ja erilaiset häiriötilanteet, ja meillä on myös kyky reagoida niihin.

Olemme aktiivinen toimija alallamme ja teemme jatkuvaa yhteistyötä viranomaisten kanssa suomalaisten hyvinvoinnin ja terveydenhuollon kokonaisvaltaiseksi kehittämiseksi.

Tamron elintarviketurvallisuutta arvioidaan Oiva-raportilla, jota koordinoi Ruokavirasto

Lääketukkukaupan toimintaa säädellään ja valvotaan tarkasti lakien, asetusten ja viranomaismääräysten kautta. Lääketukkukaupan toiminnalle asetetut perusvaatimukset on kirjattu GDP-määräykseen (GDP = Good Distribution Practice), jota Tamro noudattaa toiminnassaan tarkasti.

GMP (Good Manufacturing Practice) tarkoittaa määräystä lääkkeiden hyvistä tuotantotavoista. Sillä varmistetaan, että lääkkeet täyttävät valmistuksen osalta kaikki niille asetetut vaatimukset. Tamron lääketehdastoiminta noudattaa tiukasti GMP-määräyksen vaatimuksia.

Lääkevalvontaviranomainen Fimea valvoo lääketukkukauppojen toimintaa. Ravintolisien osalta valvontaa suorittaa Ruokavirasto. Auditointeja lääkkeiden varastoinnin ja jakelun osalta tekevät myös lääkeyhtiöt.

Lääkevarmennusjärjestelmän tarkoituksena on suojata potilaita lääkeväärennöksiltä. Järjestelmä koskee koko lääkejakeluketjua lääkkeen valmistajasta tukkuliikkeeseen ja apteekkiin asti. Tamro noudattaa lääkevarmennusta koskevaa lainsäädäntöä ja vastaa lääketukkuna omalta osaltaan lääketurvallisuuden toteutumisesta Suomessa.

Lääkevarmennuksesta on säädetty EU:n tasolla lääkeväärennösdirektiivissä sekä sitä tarkentavassa asetuksessa.