Tamron työntekijä työskentelee saapuneen tuote-erän parissa.

Jakelu ja varastointi

Huolehdimme lääke- ja terveystuotteiden logistiikasta asiantuntevasti ja vastuullisesti. Varmistamme, että oikea tuote on oikeaan aikaan oikeassa paikassa – säilytettynä ja kuljetettuna oikeissa olosuhteissa. Jakelukanaviemme kautta tavoitat apteekki-, sairaala- ja vähittäiskauppakanavat. Lääkkeiden saatavuus ja toimitusvarmuus sekä lääkejakelun korkea laatu ovat toimintamme kulmakiviä.

Jakelemme lääkkeet ja terveystuotteet tehokkaasti ja turvallisesti valmistajalta kuluttajalle. Olemme suomalaisen lääkejakelun markkinajohtaja. Tuotteiden saatavuus, toimitusten virheettömyys ja oikea-aikaisuus sekä asiakastyytyväisyys ovat toimintamme tärkeimpiä kulmakiviä, joita mitataan jatkuvasti toiminnan kehittämiseksi. Tamron logistiikkakeskuksista lääkkeet lähtevät myös hätätoimituksina asiakkaille ja potilaiden hyväksi – mihin vuorokauden aikaan tahansa.

Lääketoimituksissa on Suomessa voimassa yksikanavajakelu: Lääketukku solmii jakelusopimukset lääkeyritysten kanssa ja vastaa yrityksen kaikkien tuotteiden jakelusta apteekeille ja sairaaloille.

Terveystuotteiden valmistajille tarjoamme puolestaan yhdellä sopimuksella valtakunnalliset vähittäiskauppakanavat apteekki- ja sairaalakanavien lisäksi. Olemme vähittäiskauppa-asiakkaidemme luotettava kumppani ja tavoitamme yli 4000 vähittäis- ja luontaistuotekauppaa Suomessa. Esimerkiksi nikotiinikorvaustuotteiden varastointi- ja jakeluprosessi on kehitetty yhdessä vähittäiskauppa-asiakkaiden kanssa, ja Tamro on vastannut nikotiinikorvaustuotteiden jakelusta Suomessa jo vuodesta 2006 asti. 

Yli 15 vuoden kokemus kliinisistä lääketutkimuksista

Olemme kliinisten tutkimuslääkkeiden suurin maahantuoja ja jakelija Suomessa. Maahantuomme tutkimuslääkkeet tutkimuksen toimeksiantajan puolesta ja haemme erityistuotteiden maahantuontiluvat viranomaiselta.

Tutkimuslääkkeille suunnitellut käsittely- ja varastointitilat täyttävät laatu- ja viranomaisvaatimukset. Käsittelemme myös viileä- ja kylmäsäilytystä vaativia tuotteita sekä huumausaineita, sytostaatteja ja muita erityiskäsittelyä vaativia tutkimuslääkevalmisteita.

Toimitamme tutkimuslääkkeet kaikkiin sairaala-apteekkeihin ja tutkimuskeskuksiin Suomessa GDP:n mukaisesti. Tutkimuslääkkeiden palautukset noudetaan tutkimuskeskuksista ja varastoidaan odottamaan hävityslupaa tai maastavientiä. Kirjallisen hävitysluvan perusteella tutkimuslääkkeet hävitetään paikallisten määräysten edellyttämällä tavalla.

Tamrossa varastoitavat tutkimuslääkkeet on jäljitettävissä pakkauskohtaisesti. Kliinisten tutkimuslääkepalveluiden sähköinen järjestelmä mahdollistaa joustavan raportoinnin ja tarjoaa myös asiakkaalle jatkuvan näkyvyyden tutkimuslääkkeiden kulkuun. Tamrolla on Fimean myöntämä lääketehdaslupa, joka mahdollistaa myös GMP:n mukaisen tutkimuslääkkeiden uudelleenmerkitsemisen ja sekundääripakkaamisen. Toimeksiantojen erävapautuskäytäntö määritellään erillisellä laatusopimuksella.  

Erityislupavalmisteiden maahantuonti

Tamro maahantuo erityisluvallisia lääkevalmisteita ja jakelee niitä apteekkeihin, sairaala-apteekkeihin ja lääkekeskuksiin. Tamro on mukana turvaamassa kansallista lääkehuoltoa. Etsimme valmisteita jopa yksittäisen potilaan lääkehoitoa varten tapauksissa, joissa hoitoon ei ole käytettävissä myyntiluvallista lääkevalmistetta. Haemme erityislupia myös lääkekeskuksille ja eläinlääkäreille.

Linkkejä aiheeseen liittyen:

Tamron maahantuomat erityislupavalmisteet ovat pääsääntöisesti myyntiluvallisia valmisteita lähtömaassaan kuten muualla Euroopassa tai Pohjois-Amerikassa. Varmistamme laajan toimittajaverkostomme luotettavuuden tekemällä säännöllisiä toimittajakohtaisia laatuarviointeja sekä toimittajien tiloissa että kirjallisesti.

Seuraamme säännöllisesti myös toimittajiemme suorituskykyä taataksemme erityislupavalmisteiden hyvän toimitusvarmuuden. Maahantuontikuljetusten korkea laatu varmistetaan seuraamalla lämpötiloja koko kuljetusketjun ajan ja käyttämällä maahantuontikuljetuksiin vain luotettavia logistiikkayrityksiä. Huolehdimme lisäksi mahdollisista tuotevirhe-epäilyistä ja haittavaikutusilmoituksista yhdessä valmistajan ja viranomaisten kanssa.

Lähes kaikista erityislupavalmisteista on saatavilla valmisteyhteenveto tai pakkausseloste MyTamrossa alkuperäiskielellä ja useista valmisteista löytyy myös suomenkielinen käännös Terveysportista.Tuomme maahan uusia erityislupavalmisteita asiakkaiden pyynnöstä.

Osa erityislupavalmisteita on varastotuotteita, ja osaa tilataan tarvittaessa. Akuuteissa tilanteissa valmisteita voidaan tuoda Suomeen nopeallakin aikataululla. Mikäli tarvitset tuotteen kiireellisesti, ota tilaamisen yhteydessä yhteyttä Tamron erityislupavalmisteiden maahantuontipalveluun. Valikoimaan liittyvissä toiveissa ja kysymyksissä ota yhteyttä joko puhelimitse tai sähköpostitse:

MyTamrosta löydät erityislupavalmisteet ja erityislupahakemukseen tiedot lääkevalmisteesta hakemalla tuotenimellä, lääkeaineella, Tamron tuotenumerolla ja ATC-koodilla. Myös Muokkaa hakua –toiminnolla saa rajattua haun erityisluvallisiin tai määräaikaisluvallisiin valmisteisiin. Kohdasta Tuotteet - Tuoteluettelot löydät luettelon jakelussamme olevista erityislupavalmisteista.

Erityislupahakemukset sekä kiireettömään että kiireelliseen käsittelyyn voi lähettää:

Sähköpostitse: erityisluvalliset@tamro.com
Faksilla: 020 445 4073
Postiosoitteeseen: Tamro Oyj, Erityisluvat, Rajatorpantie 41 B, 01640 Vantaa

Tamro lukuina

Tamron markkinaosuus on 59 %, liikevaihto 1,613 miljardia euroa, Tamrolla on noin 4540 asiakasta ja asiakastyytyväisyysindeksi on 38.
amro on Suomen 49. suurin yritys, toimipisteet sijaitsevat Tampereella ja Vantaalla. Tamrosta toimitetaan päivittäin 90 000 tilausriviä ja vuositasolla kuljetetaan 2,5 miljoonaa laatikkoa.
Tamrossa on 470 työntekijää. Tampereella on hieman enemmän työntekijöitä kuin Vantaalla.

Varmistetaan yhdessä, että tuotteesi ovat siellä, missä niitä tarvitaan. Ota yhteyttä!