Useamman henkilön kokous, jossa yksi esittelee asiaa muille fläppitaululta.

Markkinoille tulo

Autamme lääkeyrityksiä menestymään Suomen markkinoilla oli sitten kyseessä uuden tuotteen lanseeraus tai siirtyminen uudelle terapia-alueelle. Tiedon avulla voidaan tehdä fiksumpia päätöksiä koko lääkkeen elinkaaren ajan.

Vahva kokemus suomalaisesta lääkemarkkinasta

Räätälöidyt ratkaisut yrityksesi tarpeisiin

Laajin markkinoille tuloa tukeva palvelukattaus

RWE

Tosielämän tietoon perustuvat tutkimukset (RWE)

Tosielämän datalla (RWD) tarkoitetaan terveystietoja, joita voidaan käyttää esim. hoitojen tai teknologioiden arvon osoittamiseen potilaille, terveyspalveluiden tuottajille tai yhteiskunnalle (RWE).

Tytäryhtiöllämme Medaffconilla on Suomen laajin kokemus tosielämän datan analytiikasta ja hyödyntämisestä.

Lue lisää>

Hoitopolkukartoitus

Hoitopolku- ja sidosryhmäkartoitukset

Kartoitus tarjoaa kokonaiskuvan sairauden hoitokäytännöistä ja terveydenhuollon eri yksiköiden päätöksentekoprosesseista Suomessa.

Tytäryhtiömme Medaffcon yhdistää tosielämän rekisteri- tai biopankkitietoa hoitokäytäntöprojekteihin ja luo kattavia hoitopolku- ja sidosryhmäkartoituksia.

Lue lisää>

Terveystaloustieteellinen mallinnus

Terveystaloudellinen mallinnus

Terveystaloudellinen mallinnus on tärkeä osa terveystaloudellisia analyysejä ja keskeinen työkalu terveydenhuollon voimavarojen käytöstä päättäville.

Tytäryhtiömme Medaffcon toteuttaa mallinnushankkeita globaalien mallien paikallistamisesta aina mallin kokonaisvaltaiseen rakentamiseen alusta alkaen.

Lue lisää>

Hinta- ja korvattavuushakemukset

Hinta- ja korvattavuushakemukset

Avohoidon lääkkeen markkinoilla olo edellyttää, että valmiste on potilaalle sairasvakuutuksesta korvattava. Tavoite on, että lääkevalmiste saadaan potilaiden käyttöön mahdollisimman nopeasti ja laajasti.

Tytäryhtiömme Medaffcon tarjoaa apua hinta- ja korvattavuusprosessin kaikissa vaiheissa.

Lue lisää>

Riskinjakomallit

Riskinjakomallit

Luottamukselliset hintasopimukset, kuten riskinjakosopimukset, ovat yleistyneet sairaalalääkkeissä samaan aikaan kun ehdollisen korvattavuuden päätökset ovat vakiintumassa avohuollon lääkkeiden hinta-ja korvattavuusprosesseissa.

Lue lisää >

Riskinjakomallit

Asiantuntijaresursointi

Tytäryhtiömme Medaffconin asiantuntija toimii yhteisössäsi tai yrityksessäsi tilapäisenä resurssina toteuttaen joustavasti tarpeesi mukaisia Market Access -projekteja. Toimeksiannon laajuus, kesto ja sisältö voivat vaihdella muutamien viikkojen projekteista useamman vuoden kestävään yhteistyöhön.

Lue lisää >

Markkinoille tulo_koulutukset

Koulutukset

Tytäryhtiömme Medaffcon järjestää tarpeiden mukaisia räätälöityjä koulutuskokonaisuuksia. Koulutuksia järjestetään mm. seuraavista aiheista:

  • Tosielämän tiedon hyödyntäminen (RWE) -työpaja
  • Market Access -työpaja
  • Lääkemarkkinoinnin säännöt -koulutus

Lue lisää >

Autamme mielellämme sinua tekemään parhaita päätöksiä. Ota yhteyttä!