Vuorikadun varasto Helsingissä 1941. Keräilijä ja muita työntekijöitä työssään.

Juuremme

Tamro on historiansa aikana kasvanut 1800-luvun lopun tamperelaisesta rohdoskaupasta Suomen johtavaksi lääketukkukaupaksi ja laaja-alaiseksi terveysalan palveluntarjoajaksi. Tamro on tunnettu aina laadukkaasta, kustannustehokkaasta ja tulevaisuuteen katsovasta toiminnastaan.

Tamron juuret ulottuvat vuoteen 1895, kun neljä apteekkaria Wolter Aschan, Adolf Fredrik Borg, Karl Molin ja Amil Schéele perustivat lääkkeiden tukkukauppayhtiön Drogeri-handelsbolaget i Tammerfors eli Tampereen Rohdoskauppayhtiön. Yhtiö aloitti lääkevalmistuksen vuonna 1907. Tunnetuin tuote oli Hota-pulveri.

Valtakunnallista lääketukkukauppaa

1940-luvulle mennessä Tampereen Rohdoskauppayhtiö oli laajentunut valtakunnalliseksi tukkukaupaksi. Yritys oli varmistamassa sota-ajan Suomen lääkehuollon toimivuuden. Vuonna 1941 yhtiön nimeksi vaihdettiin Tampereen Rohdos Oy.

Tampereen Rohdoksen osakkeiden noteeraus alkoi Helsingin Arvopaperipörssissä vuonna 1955.

1960-luvun lopulla alkoi suomalaisen lääketukkukaupan suuri rakennemuutos, ja lääketukut alkoivat yhdistää voimavarojaan. Tampereen Rohdos ja vuonna 1911 toimintansa aloittanut lääkeyritys Oy Aurum-Pharmakon Ab fuusioituivat vuonna 1971. Uuden yhtiön nimeksi tuli Oy Tamro Ab.

Vuonna 1987 Tamro luopui lääkkeiden valmistuksesta ja keskittyi tukkutoimintaan. Yhtiö osti merkittävän kilpailijansa Lääketukku Oy:n vuonna 1988. Tamron osuus Suomen lääkemarkkinoista oli hetken aikaa yli 70 prosenttia.

Tamron uusi pääkonttori Tamrotalo valmistui Vantaalle vuonna 1991.

Kansainvälistyminen alkaa

Tamro ja ruotsalaisen ADA AB:n tytäryhtiö aloittivat vuonna 1992 terveydenhuollon tukkuliiketoiminnan Baltiassa ja Pietarissa. Syksyllä 1995 Tamro osti Ruotsin johtavan lääketukkukaupan ADA AB:n. Kun toiminta laajeni myös Norjaan, Tamro-konsernin liikevaihdosta jo lähes 70 prosenttia tuli ulkomailta. Tanskan suurimman lääketukun, Nomecon, Tamro osti vuonna 1998.

Vuonna 2000 Saksan johtavasta lääketukkukaupasta PHOENIX Pharmahandel AG & Co:sta tuli Tamron suurin omistaja. Seuraavana vuonna Tamro laajensi apteekkitoimintaan, kun Tamron
norjalainen tytäryhtiö fuusioitui maan johtavan apteekkiketjun, Apokjedenin kanssa. Tamro osti ensimmäiset apteekkinsa myös Baltiassa.

Vuonna 2002 Tamro organisoi uudelleen Venäjän toimintojaan ja hankki vähemmistöosuuden uudesta maanlaajuisesta ZAO Rosta-lääketukkukaupasta.

Vuonna 2004 Tamrosta tuli kokonaan PHOENIX Pharmahandel AG & Co:n tytäryhtiö. Tamro Oyj:n osake poistui Helsingin Pörssin päälistalta.

Tamron kansainvälinen laajentuminen jatkui. Puolassa Tamron toiminta alkoi vuonna 2005. Vuonna 2008 Tamro toimi jo kahdeksassa maassa sekä vähemmistöosuuden kautta myös Venäjällä. Tamro oli Pohjoismaiden johtava lääketukkukauppa ja pyrki aktiivisesti laajentumaan apteekkitoimintaan niissä maissa, joissa se oli lainsäädännön mukaan mahdollista.

Vuonna 2007 Pharmac Finland aloitti koneellisen annosjakelutoiminnan Vantaan Tamrotalossa. Tamrosta tuli Pharmacin osakas vuonna 2009, ja nykyäänkin Pharmac on Tamron ja apteekkareiden yhdessä omistama yritys.

Vuonna 2010 Tamro-konsernissa otettiin käyttöön eettinen toimintaohje, ja Tamro ryhtyi raportoimaan yritysvastuustaan. Ensimmäinen yritysvastuuraportti julkaistiin toukokuussa 2010. Samana vuonna Tamro-konserni myi vähemmistöosuutensa venäläisestä ZAO Rosta-lääketukkukaupasta.

Laaja-alainen palveluntarjoaja

Vuonna 2012 Pohjoismaiden johtava lääketukkukauppa, kahdeksassa maassa toiminut Tamro-konserni purettiin. Tamro Oyj alkoi raportoida suoraan PHOENIX-konsernille. Samana vuonna Tamro Suomen Tampereen logistiikkakeskuksen laajennus valmistui.

2010-luvun loppuun mennessä Tamrosta tuli laaja-alainen palveluntarjoaja uusien liiketoiminta-alueiden myötä. Tamro osti vuonna 2017 tutkimus- ja konsultointipalveluyritys Medaffconin. Pari vuotta myöhemmin Tamro käynnisti uuden hoivateknologialiiketoiminnan, jonka keskiössä on hyvän ja turvallisen elämän tukeminen kotona ja hoivakodeissa.