Hymyilevä nainen ojentaa kättä toista ihmistä kohti.

Eettiset toimintaperiaatteemme

Eettiset toimintaperiaatteet sekä lakien ja säädösten mukainen toiminta ovat oleellinen osa Tamron yrityskulttuuria. Vastuullinen toiminta tukee menestystämme niin liiketoiminnassa kuin yhteistyössä asiakkaidemme, kumppaniemme ja muiden sidosryhmiemme kanssa.

Korruptiolle, epäasialliselle kilpailulle sekä rikkomuksille ei ole tilaa PHOENIX-konsernissa eikä Tamrossa. Emme hyväksy rikkomuksia ja ne selvitetään asianmukaisesti. Toimintaperiaatteemme perustuvat PHOENIX-konsernin periaatteisiin, joita noudatetaan konsernin kaikissa toimintamaissa ympäri Euroopan:

  • Termi ”Compliance” viittaa sääntöihin ja ohjeisiin, joilla varmistetaan, että yhtiö ja sen työntekijät noudattavat voimassa olevia lakeja ja säädöksiä.
  • Code of conduct (pdf). Code of conductiin on koottuna säännöt ja ohjeet siitä, kuinka jokaisen PHOENIX-konsernin työntekijän tulee käyttäytyä ja tehdä liiketoimintaa muiden ihmisten kanssa.
  • Anti-Corruption Guideline PHOENIX group (pdf). PHOENIX-konsernissa ei ole sijaa korruptiolle eikä lahjonnalle. Rikkomuksiin on nollatoleranssi.
  • Competition Compliance Guideline PHOENIX group (pdf). PHOENIX-konsernissa ei ole sijaa epäasialliselle kilpailulle, vaan olemme mukana mahdollistamassa ja luomassa reilua kilpailua.

PHOENIX-konsernissa toimii Compliance-organisaatio, jonka tehtävänä on varmistaa, että sääntöjä sekä noudatetaan että niiden noudattamista valvotaan. Konsernitasoisen organisaation lisäksi jokaiseen toimintamaahan on nimetty Compliance Manager.

Tietosuoja Tamrolla

Tietosuoja Tamrolla

Suhtaudumme henkilötietojen suojaamiseen vakavasti. PHOENIX-konserni on julkaissut kaikkia toimintamaitaan koskevan tietosuojapolitiikan ja toimintaperiaatteet, joiden avulla varmistamme EU:n tietosuoja-asetuksen sekä paikallisen lainsäädännön mukaisen toiminnan.

Mikäli sinulla on kysyttävää tai huolenaiheita henkilötietosuojaan liittyen, tavoitat Tamron tietosuojavastaavan osoitteesta legal@tamro.fi.

PHOENIX-konsernin tietosuojaan pääset tutustumaan tästä linkistä  Data Protection Guideline of PHOENIX group (pdf)

Raportointijärjestelmä

Raportointijärjestelmä

PHOENIX-konsernin raportointijärjestelmän kautta työntekijöidemme, yhteistyökumppaniemme, asiakkaidemme sekä kolmansien osapuolien on mahdollista esittää kysymyksiä sekä raportoida mahdollisista poikkeamista, epäilyistä ja tietoturvahuolista, halutessaan myös nimettömästi. Järjestelmää operoi ulkopuolinen palveluntarjoaja. Raportoidut tapaukset otamme vakavasti ja ryhdymme niiden pohjalta tarvittaviin toimenpiteisiin.

Raportointijärjestelmä (Integrity Line)