Smila-hoivapalvelu

Uuden ajan hoivapalvelu

Smila-hoivapalvelu yhdistää itsenäisesti kotona tai hoivakodissa asuvat asiakkaat hoivayksikköön ja mahdollistaa asiakkaalle turvallisen arjen kotona, mahdollisimman pitkään. 

Smila tarjoaa helppokäyttöistä hoivateknologiaa, älykkäät vuorovaikutuskeinot ja asiakastuen vuorokauden ympäri.

Smila hoitajille > 

Keskiössä hyvä elämä kotona ja hoivakodeissa

Kotiin tai hoivayksikköön vietävä, helppokäyttöinen Smila varmistaa turvallisen, ajantasaisen ja vaikuttavan lääkehoidon sekä mahdollistaa itsenäisen arjen kotona. Palvelun innovatiiviset, älykkäät vuorovaikutusmahdollisuudet turvaavat asiakkaan arkea tuoden hoivayksikön ja tukiverkoston lähelle ja parantavat samalla ennaltaehkäisevän hoidon mahdollisuuksia.

Smila-hoivapalvelu

Mikä Smila on?

Smila on helppokäyttöinen kotiin tai hoivayksikköön tuotava hoivapalvelu, jonka tärkeä osa on koneellinen Smila-lääkeannostelija. Se varmistaa turvallisen lääkkeiden oton ja viestii hoivayksikölle, jos lääke jää ottamatta.

Kenelle Smila sopii?

Smila soveltuu kaikille, joilla on säännöllinen lääkitys ja tarvitsevat lääkkeen ottamiseen tukea ja/tai muistuttamista. Smila mahdollistaa turvallisen ja itsenäisen arjen omassa kodissa mahdollisimman pitkään.

Miten Smilan saa käyttöön?

Lisätietoja Smilasta saa oman kunnan kotihoidon palveluneuvonnasta, joka opastaa eteenpäin Smila-palvelun hankinnassa.

Tarvitsemme uusia vaikuttavia hoivainnovaatiota

Sosiaali- ja terveydenhuollon yksikön ja kotihoidon asiakkaan yhdistävä uudenlainen hoivapalvelu tarjoaa ratkaisuja siihen, kuinka suomalaisten laadukas kotihoito järjestetään tulevaisuudessa.

 • Turvallinen ja oikea-aikainen lääkityksen toteutuminen varmistetaan.
 • Toimintakykyä, vireyttä sekä itsenäistä elämää tuetaan yksilöllisesti.
 • Asiakkaan vointia seurataan etämonitoroinnin avulla.
 • Läheiset saavat Smilan avulla enemmän ja kokonaisvaltaisempaa tietoa asiakkaan voinnista, mikä vähentää heidän huoltaan.
 • Hoitajan on mahdollista pitää monipuolisemmin yhteyttä asiakkaaseen.

 • Lääkitysturvallisuus paranee, kun mahdolliset manuaalisessa jakelussa tapahtuvat virheet vältetään.
 •  Palvelu tuo joustavuutta hoitajan työn suunnitteluun, esim. auttaa tasaamaan aamu- ja iltaruuhkaa.
 • Parempi ja ajantasainen seuranta mahdollistuu etämonitoroinnin avulla.
 • Hoitohenkilöstöllä ja hoitavalla lääkärillä on tarjolla enemmän tietoa asiakkaan voinnin arviointiin.
 • Hoitajalla on enemmän aikaa asiakkaan kohtaamiseen, keskusteluun ja hoivaan.

 • Ennaltaehkäisee kustannusten nousua niin hoivaresurssien kuin asiakkaan hoivapolun paremmalla ennakoinnilla ja suunnittelulla.
 • Helpottaa hoivaresurssien tarpeen ja hankintastrategioiden ennakointia.
 •  Auttaa asiakkaan lääkehoidon vaikuttavuuden mittaamisessa.

Turvataan hoivaa yhdessä. Ota yhteyttä!