Tamron uusi Smila-hoivapalvelu tukee turvallista ja yksilöllistä kotihoitoa

21.10.2020 9:45
Ajankohtaista/Innovations
Tamron Smila-hoivapalvelu

Smila-hoivapalvelu tukee kotihoidon asiakkaiden itsenäistä arkea huolehtimalla turvallisesta ja ajantasaisesta lääkeannostelusta.

Smila on myös osa sosiaali- ja terveydenhuollon resurssiongelman ratkaisua, sillä sen avulla kotihoidon resursseja vapautuu lääkkeiden jakamisesta muuhun hoiva- ja hoitotyöhön, sanoo Tamron toimitusjohtaja Kai Kaasalainen.

Tamro on strategiansa mukaisesti mukana koko terveyden arvoketjussa aina tutkimuksesta kotihoitoon asti. Smila-hoivapalvelun tulo osaksi Tamron palveluvalikoimaa oli Kaasalaisen mukaan luonnollinen osa strategian mukaista toimintaa.

Tamro hyödyntää liiketoiminnassaan ekosysteemiajattelua, ja Smilankin kehitystyötä on tehty ja tehdään Tamrossa ja sen emoyhtiössä PHOENIXissa koko Euroopan laajuisin voimavaroin.

Smila-hoivapalvelu nojaa niin sanottuun terveydenhuollon neljän P:n toimintaperiaatteeseenminkä mukaan tulevaisuuden terveydenhoidossa avainasemassa ovat ennakoivuus, ennaltaehkäisevyys, yksilöllisyys ja osallistavuus (predictive, preventive, personalised, participatory).

Smilassa nämä kaikki toteutuvat. Kotiin tuotavan hoivateknologian avulla pystytään räätälöidysti tukemaan aktiivista kotona asumista ja lääkehoidon oikeaa toteutumista sekä seuraamaan asiakkaan vointia ja toimintaa myös ennakoinnin näkökulmasta. Kehitystyömme tavoitteena on, että tulevaisuudessa Smila kertoo mahdollisesta poikkeustilanteesta asiakkaan voinnissa parhaimmillaan jo ennen kuin mitään hälyttäviä merkkejä on havaittavissa asiakkaalle itselleen, Kaasalainen kertoo.

Smila-hoivapalvelu on kustannustehokas ratkaisu

Smila-hoivapalvelu on edullinen ratkaisu, joka alkaa maksaa itseään takasin jo ensimmäisen kuukauden aikana.

Jyväskylän pilottiprojektimme on osoittanut, että osalla asiakkaistamme on pystytty vähentämään kotihoidon käyntejä jopa neljästä käynnistä päivässä yhteen kertaan viikossa. Se on valtava resurssisäästö, Kaasalainen toteaa.

Hoivan digitalisaatio apuna resurssipulassa

Kaasalainen näkee digitalisaation osana terveydenhuollon resurssipulan ratkaisua. Digitalisaatio tukee tehokkaimpien hoitomuotojen löytymistä ja valintaa. Smila-hoivapalvelu on tästä hyvä esimerkki.

Kun Smila hoitaa lääkkeiden jakelun, terveydenhuollon rajalliset resurssit voidaan suunnata muuhun tärkeään hoitotyöhön ja potilaan kohtaamiseen, Kaasalainen sanoo.

Smila-hoivapalvelu on osoittautunut hienoksi ratkaisuksi myös koronapandemian aikana.

Smila mahdollistaa lääkehoidon myös ilman lähikontaktia ja vähentää näin tilanteita, joissa koronavirustartuntariski on mahdollinen, Kaasalainen toteaa.