Smila-hoivapalvelu tukee ikäihmisten itsenäistä arkea kotona: ”Laite on mukava uusi kaveri”

11.1.2023 17:45
Ajankohtaista/Health
smila_laite-sylvi_lamminpää_istuu_vieressä

Päivä on valjennut tammelalaisen Sylvi Lamminpään kodissa tutun rauhallisesti. TV:n aamulähetyksen katsominen keskeytyy hetkeksi, kun huoneen nurkkapöydällä olevasta valkoisesta laitteesta kuuluu miellyttävä ilmoitusääni: on aika ottaa päivän ensimmäinen lääkeannos.

Valkoinen laite on Tamron koneellinen lääkeannostelija Smila, joka on ollut Lamminpään kotona noin puolitoista vuotta. Hän on ensimmäisiä kotihoidon asiakkaita Tammelassa, joilla on laite käytössään.

Teknologia on tullut hoivatyöhön avuksi, mutta sillä ei korvata hoitajia. Teknologialla ja robotiikalla esimerkiksi luodaan turvaa ikäihmisten arkeen, parannetaan lääkitysturvallisuutta ja tuodaan joustavuutta hoitajien työn suunnitteluun.

Oma elämän hallinta säilyy

Smila on kotiin tai hoivayksikköön tuotava hoivapalvelu, jonka keskeinen osa on koneellinen lääkeannostelija.  Laitteen käytössä hyödynnetään apteekin tuottamaa annosjakelupalvelua, jossa apteekki toimittaa säännöllisesti käytettävät lääkkeet pakattuina annospusseihin. Näin varmistetaan, että asiakas saa oikeat lääkkeet oikeina annostuksina.

Smila myös muistuttaa ikäihmistä ottamaan lääkkeensä oikeaan aikaan ja viestii hoivayksikölle, jos lääke jää ottamatta. Smila varmistaa turvallisen lääkehoidon sekä mahdollistaa ikäihmiselle itsenäisen arjen. 

”Smila soveltuu kaikille, jotka vielä pärjäävät hyvin kotonaan. On ollut ilo seurata, kuinka senioreilla säilyy oman elämän hallinta ja vapauden tunne jo pelkästään siksi, että he voivat ottaa lääkkeensä itsenäisesti”, sairaanhoitaja Paula Pietilä Tammelan kotihoitoyksiköstä kertoo.

Sylvi Lamminpään ja kotihoidon työntekijöiden kokemukset Smilasta ovat myönteisiä.

”Aluksi minua hieman arvelutti koko laite, mutta pian huomasin, että se on mukava uusi kaveri."

Ennen Smilaa jäi minulta joskus lääke ottamatta, mutta enää niin ei käy. On myös kiva, kun ei tarvitse odottaa, että hoitaja tulee kotiini annostelemaan lääkkeeni. Voin lähteä vapaasti omille asioilleni, kuten kampaajalle. Elämää ei tarvitse aikatauluttaa muiden mukaan”, Sylvi Lamminpää kertoo.

Hoitajat arvostavat laitteen helppokäyttöisyyttä.

”Laite ohjaa automaattisesti tekemistä, eikä tarvitse pelätä jonkin menevän väärin. Sormenjäljellä kirjautuminen on todella mainio ominaisuus. Työn tohinassa ei tarvitse muistella käyttäjätunnuksia ja salasanoja”, Paula Pietilä sanoo.

Työkuorma tasaantuu ja askelia säästyy

Paula Pietilä ja hänen hoitajakollegansa ovat huomanneet, että Smila helpottaa työkuormaa. Tammela on laaja alue ja välimatkat pitkiä, joten aikaa säästyy, kun lääkkeitä ei tarvitse käydä annostelemassa jokaisen asiakkaan luona. Smila auttaa myös tasaamaan aamu- ja iltaruuhkaa, kun kotikäyntejä ei tarvitse ajoittaa lääkkeidenottoaikoihin.

”Otamme ilolla vastaan kaikki uudet mahdollisuudet, jotka helpottavat työtämme. Smilan ansiosta ehdimme käydä työvuoron aikana useamman päivittäistä hoivaa tarvitsevan asiakkaamme luona. Jos seniori pärjää hyvin yksin, kuten Sylvi, täydennämme kahden viikon välein lääkeannokset laitteeseen. Samalla mittaamme verenpaineen ja teemme muutkin hoivatyöt”, Pietilä kertoo.

Hoivateknologia avuksi väestön ikääntyessä

Tammelassa Smila on osoittautunut toimivaksi ratkaisuksi kuudelle ikäihmiselle. Jokaisen uuden asiakkaan kohdalla hoitajatiimi miettii, soveltuisiko Smila tämän käyttöön. Jos näkemys on, että laitteesta on hyötyä, sitä suositellaan hänelle.

Väestön ikääntyessä kotihoidon asiakkaita on yhä enemmän. Tammelassa kotihoidon piirissä on säännöllisesti reilut sata henkeä. Koko hyvinvointikuntayhtymän alueella, johon kuuluu Tammelan lisäksi Forssa, Humppila, Jokioinen ja Ypäjä, kotihoidossa on kaikkiaan runsaat viisisataa asiakasta. Alueen noin 32 000 asukkaasta yli 65-vuotiaita on peräti 31 prosenttia.

Tamron myyntipäällikön Tea Millsin mukaan elokuussa 2021 markkinoille tullut Smila on nyt käytössä kymmenessä kunnassa eri puolilla Suomea.

”Olemme iloisia, että Tammelassa otettiin pilotoinnin jälkeen Smila aktiiviseen käyttöön. Laite toimii myös viestintäkanavana: kotihoidon työntekijä saa sen avulla videoyhteyden asiakkaaseen. Tämä ominaisuus oli kuntayhtymälle tärkeä palvelua hankittaessa”, Mills kertoo.

Smila on

  • Tamron kotiin tai hoivayksikköön tuotava hoivapalvelu ja koneellinen lääkeannostelija. Laite muistuttaa lääkkeiden ottamisesta ja viestii hoivayksikölle, jos lääke jää ottamatta.
  • Mahdollistaa turvallisen ja itsenäisen arjen omassa kodissa mahdollisimman pitkään.
  • Vapauttaa kotihoidon työntekijöiden aikaa muuhun hoitotyöhön ja asiakkaan kohtaamiseen sekä helpottaa kotikäyntien aikatauluttamista.
  • On myös viestinnän väylä asiakkaan ja kotihoidon välillä: Smilan kautta asiakas voi ottaa yhteyden kotihoidon työntekijöihin.

 

Juttu julkaistu alunperin Eläkeliitto ry:n lehdessä. Valokuvat kuvannut Päivi Ryhtä. 

ikääntynyt rouva ja kotisairaanhoitaja talon ovella