apteekin takatilassa nainen purkaa laatikoista lääkevalmisteita

Tilaukset, toimitukset ja saatavuus

Olemme Suomen johtava lääkkeiden sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävien tuotteiden jakelija. Huolehdimme siitä, että apteekit saavat tarvitsemansa lääkkeet nopeasti ja luotettavasti sekä toimitamme apteekeille kuluttajien arvostamia terveys- ja hyvinvointituotteita.

Huolehdimme myös lääkkeiden hätätoimituksista apteekkeihin sekä erityislupavalmisteiden, raaka-aineiden, pakkaustarvikkeiden ja kilotavaroiden maahantuonnista.

Erityisluvalliset lääkkeet

Maahantuomme erityisluvallisia lääkevalmisteita ja jakelemme niitä apteekkeihin, sairaala-apteekkeihin ja lääkekeskuksiin. Olemme mukana turvaamassa kansallista lääkehuoltoa. Etsimme valmisteita jopa yksittäisen potilaan lääkehoitoa varten tapauksissa, joissa hoitoon ei ole käytettävissä myyntiluvallista lääkevalmistetta. Haemme erityislupia myös lääkekeskuksille ja eläinlääkäreille.

Linkkejä aiheeseen liittyen:

Lisätietoa erityisluvista (Fimea)
Lisätietoa erityisluvan hakemisesta  (Fimea)

Tamron maahantuomat erityislupavalmisteet ovat pääsääntöisesti myyntiluvallisia valmisteita lähtömaassaan kuten muualla Euroopassa tai Pohjois-Amerikassa. Varmistamme laajan toimittajaverkostomme luotettavuuden tekemällä säännöllisiä toimittajakohtaisia laatuarviointeja sekä toimittajien tiloissa että kirjallisesti.

Seuraamme säännöllisesti myös toimittajiemme suorituskykyä taataksemme erityislupavalmisteiden hyvän toimitusvarmuuden. Maahantuontikuljetusten korkea laatu varmistetaan seuraamalla lämpötiloja koko kuljetusketjun ajan ja käyttämällä maahantuontikuljetuksiin vain luotettavia logistiikkayrityksiä. Huolehdimme lisäksi mahdollisista tuotevirhe-epäilyistä ja haittavaikutusilmoituksista yhdessä valmistajan ja viranomaisten kanssa.

Lähes kaikista erityislupavalmisteista on saatavilla valmisteyhteenveto tai pakkausseloste MyTamro-palvelukanavassa alkuperäiskielellä ja useista valmisteista löytyy myös suomenkielinen käännös Terveysportista​.Tuomme maahan uusia erityislupavalmisteita asiakkaiden pyynnöstä.

Osa erityislupavalmisteita on varastotuotteita, ja osaa tilataan tarvittaessa. Akuuteissa tilanteissa valmisteita voidaan tuoda Suomeen nopeallakin aikataululla. Mikäli tarvitset tuotteen kiireellisesti, ota tilaamisen yhteydessä yhteyttä Tamron erityislupavalmisteiden maahantuontipalveluun. Valikoimaan liittyvissä toiveissa ja kysymyksissä ota yhteyttä joko puhelimitse tai sähköpostitse:

MyTamrosta löydät erityislupavalmisteet ja erityislupahakemukseen tiedot lääkevalmisteesta hakemalla tuotenimellä, lääkeaineella, Tamron tuotenumerolla ja ATC-koodilla. Myös "Muokkaa hakua" -toiminnolla sata rajattua haun erityisluvallisiin tai määräaikaisluvallisiin valmisteisiin. Kohdasta Tuotteet - Tuoteluettelot löydät luettelon jakelussamme olevista erityislupavalmisteista.

Erityislupahakemukset sekä kiireettömään että kiireelliseen käsittelyyn voi lähettää:

Sähköpostitse: erityisluvalliset@tamro.com, faksilla: 020 445 4073, postiosoitteeseen: Tamro Oyj, Erityisluvat, Rajatorpantie 41 B, 01640 Vantaa

Linkkejä aiheeseen liittyen:

Tuotetietoja suomeksi Terveysportista (Duodecim)
Korvattavuuden ja tukkuhinnan hakeminen erityisluvalliselle valmisteelle (Hila)
Korvattavat erityisluvalliset ja määräaikaisluvalliset valmisteet (Kela)

Muut palvelut

Tuotteiden saatavuus, toimitusten virheettömyys ja oikea-aikaisuus, lääkejakelun korkea laatu sekä asiakastyytyväisyys ovat laatujärjestelmämme avainmittareita, joita seuraamme jatkuvasti toimintamme kehittämiseksi.

Maahantuomme ja jakelemme raaka-aineita ja pakkaustarvikkeita apteekkien ja sairaala-apteekkien lääkevalmistusta varten sekä tarjoamme näihin liittyvää asiantuntijapalvelua. Ei-lääkkeellisiä raaka-aineita ja pakkaustarvikkeita toimitamme laajasti myös muille asiakasryhmille.

Lääkeraaka-aineita tilataan vain luotettaviksi arvioiduilta toimittajilta. Jokainen maahantuotu raaka-aine-erä uudelleen etiketöidään Tamron lääketehtaassa, jolloin jokaiseen etiketöitävään pakkaukseen lisätään myös eräkohtainen analyysitodistus. Lääkeraaka-aineet hyväksytään myyntiin Tamron toimesta huolellisen laadunvarmistusprosessin jälkeen.

Maahantuomme ja jakelemme lääkkeellisiä raaka-aineita, apuaineita, happoja ja emäksiä, elintarvikkeiksi luokiteltavia aineita sekä rohdoksia. Kaikista raaka-aineista on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Pakkaustarvikevalikoima koostuu mm. lääkepulloista, tölkeistä, voideputkista sekä lääkevalmistustarvikkeista kuten kapselintäyttölaitteista. Asiakkaan tarpeen mukaan voidaan myös tilata valikoimien ulkopuolisia raaka-aineita ja pakkaustarvikkeita laajasta toimittajaverkostosta.​​​

Analyysitodistukset löytyvät MyTamrosta tai sähköpostitse kilotavarat@tamro.com

Käyttöturvallisuustiedotteet

Raaka-aineluettelo

Lääkkeiden koneelliseen annosjakeluun erikoistunut Pharmac Finland Oy on Itäkeskuksen apteekin annosjakeluyksikkö, joka tarjoaa palveluaan sopimusvalmistuksena kaikille Suomen apteekeille. Apteekkien kautta annosjakelupalvelu on puolestaan kuluttajien, kotihoidon ja hoivakotien käytettävissä. Lue lisää

Asiakaspalvelumme on sinua varten

Tamron asiakaspalvelun työntekijä.

Asiakaspalvelussamme työskentelee 23 palveluneuvojaa

  • Palvelemme asiakkaita puhelimitse ja sähköpostitse
  • Perustamme tuotteet ja ylläpidämme tuotetietoja
  • Perustamme asiakkaat ja ylläpidämme asiakastietoja
  • Päivitämme järjestelmään sopimus- ja kampanjahintoja
  • Luomme ja ylläpidämme verkkopalvelun käyttöoikeuksia

Hätätoimitukset

Tamron vihreitä keräilylaatikoita kuljetinhihnalla.
Hätätoimituksemme auttavat potilaita mihin vuorokauden aikaan tahansa.

Puh. 040 518 0441
Päivystys 24 h