Uuden teknologiapalvelun keskiössä hyvä elämä kotona ja hoivakodeissa

6.3.2019 22:00
Ajankohtaista/News
Lääkejakelurobotti

Tamro käynnistää uuden liiketoiminnan, jonka keskiössä on hyvän ja turvallisen elämän tukeminen kotona ja hoivakodeissa. Terveydenhuollon yksikön ja kotihoidon asiakkaan yhdistävä uudenlainen teknologiapalvelu tulee tarjoamaan ratkaisuja siihen, kuinka suomalaisten laadukas kotihoito järjestetään tulevaisuudessa.

Palvelu sisältää useita eri toimintoja. Robotiikka jakelee kotihoidossa olevan asiakkaan koneellisesti annostellut lääkkeet, ja kytkettävyys erilaisiin sensoreihin ja mittalaitteisiin tarjoaa myös vahvan tuen ennakoivan terveydenhoidon tarpeisiin.

Lääkejakelurobotti muistuttaa lääkkeen ottamisesta ja pitää yhteyttä hoitavaan terveydenhuollon yksikköön. Jos lääke jää jostakin syystä ottamatta, palvelu välittää tiedon terveydenhoidon yksikölle, ja hoitohenkilökunta saa signaalin tarkistaa asiakkaan tilanteen ja mahdollisen välittömän avuntarpeen. Samoin erilaisin sensorein koottu tieto on nopeasti terveydenhoidon ammattilaisten käytössä ja potilaan kanssa voidaan viestiä kaksisuuntaisesti jopa videopuheluna.

Ratkaisu pilotoidaan kevään aikana Helsingin, Jyväskylän ja Lahden kaupungeissa.

Kotiin vietävien laadukkaiden ja yhteiskunnalle kustannustehokkaiden palveluiden tarve on voimakkaasti kasvava. Kotihoidon tarpeen ennakoidaan kasvavan erityisesti vanhusväestössä jopa kolminkertaiseksi vuoteen 2030 mennessä. Olemme iloisia, että Tamron ja PHOENIX-konsernin kansainvälisen kehitystyön tulos tuodaan ensimmäisenä markkinoille juuri Suomessa, kunnallisten ja yksityisen terveydenhuollon hoivapalveluyksiköiden saataville, kertoo toimitusjohtaja Kai Kaasalainen.

Samalla kun tarve kustannustehokkaasti tuotetuille, vaikuttaville terveyspalveluille kasvaa, on terveydenhuollon ratkaistava jo lähitulevaisuudessa se, kuinka hoitohenkilökunta saadaan riittämään ja voidaan kohdentaa mahdollisimman hyvin. Tamron uusi liiketoiminta tuo ratkaisuja tähän, vapauttaen hoitajan aikaa inhimilliseen kohtaamiseen ja tukien kotona asuvan arvokasta vanhuutta.

Nyt julkistettava ratkaisu yhdistää jo käynnistysvaiheessa lääkerobotiikan sekä vuorovaikutteiset tietoturvalliset yhteydet potilaan hoidon ja hyvinvoinnin kannalta keskeisiin sidosryhmiin. Ratkaisu toimii jatkossa kasvavana alustana monimuotoisille kotiasumista tukeville teknologiavälitteisille palveluille ja hyvinvoinnin etämonitorointiin.

Lisätiedot:

Juho Remes, Business Unit Manager
puh. 040 353 5903, juho.remes@tamro.com   

Tea Mills, myyntipäällikkö
puh. 0400 511 438, tea.mills@tamro.com  

Kai Kaasalainen, toimitusjohtaja
puh. 040 589 8246 kai.kaasalainen@tamro.com

Tamro Oyj
Tamro on Suomen johtava lääkkeiden ja terveystuotteiden jakelija sekä palveluntarjoaja. Huolehdimme lääkkeet ja terveystuotteet laadukkaasti ja turvallisesti kuluttajien saataville kaikkialle Suomessa.

Tamro on yhdistäjä, joka nivoo terveystoimialan eri toimijat yhteen ja luo pohjan terveystoimialan yhteiselle kehitykselle. Kehitämme suomalaista terveydenhuoltoa ja suomalaisten hyvinvointia tarmolla ja sydämellä. Tamro Oyj kuuluu PHOENIX-konserniin, joka on Euroopan johtava terveystoimialan palveluiden tuottaja.