Turvallisuutta kotihoidon lääkejakeluun: Jos lääkkeenotto unohtuu, Smila-hoivapalvelu muistuttaa

18.11.2020 14:51
Ajankohtaista/Innovations
Smila hoivapalvelu

Lääkkeiden koneellinen jakelu ja annostelu kehittyvät. Smila on palvelu, joka muistuttaa asiakasta lääkkeen ottamisesta ja annostelee sen oikein. Kotona asuminen on siten seniorikansalaiselle turvallisempaa, ja henkilökunta voi keskittyä inhimilliseen hoivaan ja kommunikaatioon. Pilottikäytössä oleva Tamron Smila-hoivapalvelu auttaa tekemään lääkkeiden jakelusta turvallista.

Teknologiset innovaatiot voivat tarjota aivan uudenlaisia lääkehoidon palveluita. Tamron kehittämä Smila mahdollistaa koneellisen lääkkeiden annostelun kotona asuvalle vanhukselle. Tamron yhteiskuntasuhteiden päällikkö Heidi Tahvanainen ja  Health Tecnology Services -yksikön myyntipäällikkö Tea Mills kertovat, mikä palvelussa on uutta ja miksi siitä on hyötyä kotihoidon asiakkaille ja työntekijöille.

Miksi kotona tarvitaan koneellista lääkejakelua?

Lääkejakelu on olennainen osa iäkkäiden arkea kotona tai asumispalveluyksiköissä. Lääkehoidossa on tärkeää, että lääkkeet otetaan suunnitelman mukaisesti ja oikea-aikaisesti. Yleensä lääkejakelu on iäkkään luona käyvän kotihoidon työntekijän vastuulla.

Kotihoidon työntekijöillä on useita asiakkaita ja jokaisen asiakkaan luona useita tehtäviä. Lääkehoito on niistä vain yksi, ja inhimillisiä virheitä voi sattua sekä lääkkeiden jakamisessa kerta-annoksiin että niiden antamisessa. Terveydenhuollon vaaratapahtumaraportoinnin merkinnöistä suuri osa on juuri lääkehoidon virheitä: lääke on joko jäänyt ottamatta, sen annostelu on ollut väärä tai se on otettu väärään aikaan. Tällöin lääkehoito ei tietenkään toteudu suunnitellulla tavalla.

Lääkkeiden ottaminen ajoittuu usein aamuun ja iltaan. Tästä syntyy ruuhkahuippuja kotihoidon työntekijöille: kaikkia asiakkaita ei arjessa välttämästä ehditä palvella oikea-aikaisesti.

Mitä uutta Smila-hoivapalvelu tuo kotona asuvan kansalaisen arkeen?

Smila ei unohda, jos ihminen unohtaa. Smila-laite eli ihmisen äänellä puhuva robotti muistuttaa, että nyt on aika ottaa lääkkeet. Se myös annostelee oikean lääkepussin ja avaa sen valmiiksi asiakkaalle, jonka sorminäppäryys voi olla heikentynyt. Tamro vuokraa laitteita kotihoidolle, joka sijoittaa ne asiakkaidensa asuntoihin.

Jo vuosia on ollut käytössä koneellinen annosjakelupalvelu, ja se on jo osaltaan parantanut turvallisuutta. Smila on askel tästä vielä eteenpäin, sillä se tuo koneellisen avun asiakkaan kotiin saakka. Smila on tavallaan tämän olemassa olevan annosjakelun ”jatkeeksi” kehitetty lisäpalvelu.

Smila-laitteesta on tarkoitus jatkossa kehittää alusta myös laajemmille palveluille. Ajatus on, että laite voi yhdistää lääkkeiden käyttäjän, omaiset ja kotihoidon tai muita kotiin palveluita tarjoavia tahoja.

Vähentääkö koneellinen lääkejakelu ihmisten välistä vuorovaikutusta?

Ei. Se sulkee pois inhimilliset virheet ja tarjoaa aikaa paremmalle vuorovaikutukselle. Smilan tärkein anti on turvallisuus: kun kone annostelee lääkkeet oikea-aikaisesti, unohtamisen tai yliannostelun riski on minimissään.

Kun lääkkeiden jakelu ja annostelu hoituvat koneellisesti, ei kotihoidon asiakaskäyntejä tarvitse orjallisesti yrittää sovittaa juuri lääkkeiden ottamisen rytmiin. Lääkehuollon sijasta kotihoidon henkilökunta voi keskittyä siihen, mihin kone ei pysty: inhimilliseen kohtaamiseen ja vuorovaikutukseen. Uuden teknologian käyttöönotto antaa mahdollisuuden järkeistää lääkehoidon kokonaisuutta.

Miten Smila-hoivapalvelu parantaa tiedonkulkua lääkeasioissa?

Lääkehoidon prosessiin osallistuu useita toisistaan erillisiä tahoja – se on joukkuepeliä, jossa jokaista osapuolta tarvitaan. Lääkäri määrää lääkkeen, apteekki toimittaa lääkkeet ja kotihoito annostelee ne potilaalle.

On aina mahdollista, että tiedonkulussa syntyy virheitä tai se jää vaillinaiseksi. Nämä nivelkohdat eri organisaatioiden välillä on tärkeää varmistaa. On tärkeää luoda sellaiset käytännöt, että virheiden mahdollisuus pienenee.

Kotihoito seuraa lääkkeen vaikutuksia ja tekee tärkeitä päätöksiä arvioidessaan asiakkaan vointia ja toimintakykyä. Työntekijöiden vaihtuvuus on arkea monissa kotihoidon yksiköissä, ja tieto lääkehoidon kysymyksistä voi jäädä eri organisaatioiden välille. Yksilölle sopivan lääkehoidon hallinnassa on tiedonkulku erityisen ratkaisevaa.

Millaisia kokemuksia Smilan käytöstä on saatu?

Smila on pilottikäytössä Jyväskylän ja Lahden kotihoidossa. Molemmista saadut kokemukset ovat erinomaisia. Lääkehoidon turvallisuus on parantunut, ja potilaat ovat olleet hyvillään uudesta palvelusta. Hyvää palautetta on saatu sekä kotihoidon työntekijöiltä että loppukäyttäjiltä eli kotihoidon asiakkailta.

Vaikka kyse on laitteesta, sen inhimillisen äänen jotkut ovat kokeneet jopa seurallisena. ”Aika ottaa lääkkeet, olkaa hyvä” -kehotus on ystävällinen muistutus tärkeästä asiasta. Hoitajan tullessa paikalle on lääkeasia jo hoidettu, ja voidaan keskittyä muihin hoivatoimiin ja seurusteluun.