Health & Future: Mikä on lääkehuollon uudistusten perimmäinen tavoite?

9.6.2021 9:33
Ajankohtaista/Yhteiskunta
Health_Future_kausi1_jakso4

 

Tamron Health & Future podcast-sarja keskittyy lääke- ja terveysalan tulevaisuuden näkymiin. Ensimmäisen kauden aihe on lääkehuollon kehitys, jota käsitellään yhdessä vaihtuvien asiantuntijavieraiden kanssa.

Podcast-sarjan tämän kauden viimeisen jakson vieraina ovat Kuluttajaliiton potilaan oikeuksien asiantuntija Julia Lumijärvi, Yliopiston Apteekin yhteiskuntasuhdejohtaja Inka Puumalainen ja Apteekkariliiton farmaseuttinen johtaja Charlotta Sandler. Jakson aiheena ovat lääkehuollon uudistukset ja niiden tavoitteet. Keskustelua juontavat vakiokeskustelijamme Pauli Aalto-Setälä ja lääkealan asiantuntija Heidi Tahvanainen.

Lääkehuoltoa ja lääkejakelua kehitetään tällä hetkellä kansallisesti sosiaali- ja terveysministeriön johdolla osana Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelmaa. Uudistuksilla halutaan parantaa lääketurvallisuutta ja lääkeneuvontaa, kehittää palveluiden sujuvuutta ja saavutettavuutta sekä parantaa järjestelmän kustannustehokkuutta. Tässä podcast-jaksossa keskustellaan erityisesti apteekkialan modernisointitarpeista ja uudistuvista palveluista.

Tässä podcast-jaksossa puhututtivat:

Tietoisuuden lisääminen voisi lisätä etäpalveluiden kysyntää ja käyttöä

Korona-aikana suomalaiset ovat alkaneet käyttää verkkoapteekkipalveluita merkittävästi aiempaa enemmän.

Viimeisen 20 vuoden aikana apteekkikentässä on tapahtunut huimaa kehitystä. Kukapa olisi voinut 20 vuotta sitten ajatella, että apteekkiostoksia voi hoitaa kännykällä ja farmaseutin tukea saa chattien kautta, melkein milloin vain, sanoo Yliopiston Apteekin yhteiskuntasuhdejohtaja Inka Puumalainen.

Kuitenkin vain 27 prosenttia väestöstä tietää verkkoasioinnin olevan mahdollista. Digitaalisten ja etäpalveluiden kehittäminen mahdollistaa uudenlaisia palveluita myös ikäihmisille ja esimerkiksi näkövammaisille. Käyttöönottoon on kuitenkin panostettava.

Kansalaisten on tiedettävä saatavilla olevista palveluista, jotta he löytävät ne. Lisäksi digitaalisten palveluiden käyttöön tarvitaan tukea, jotta kaikilla olisi mahdollisuus niitä käyttää, sanoo Kuluttajaliiton potilaan oikeuksien asiantuntija Julia Lumijärvi.

Rakenteet uusiutuvat hitaasti

Viimeisen vuosikymmenen aikana farmasian ammattilaisten osaamista hyödynnetään entistä enemmän sairaaloissa ja terveyskeskuksissa, mutta valtakunnallisessa käytössä moniammatillinen toimintamalli se ei vielä ole.  Lääkehuollon rakenteet pitkälti ohjaavat asiakkaita edelleen fyysisiin palvelupisteisiin, vaikka monet toimijat ovat osoittaneet tarpeen modernisoida palveluita.

Alan järjestelmä tarvitsee laajaa uudistusta, jotta digitaaliset palvelut yleistyvät ja farmasistin tuki integroituu aidosti osaksi hoitoa ja voidaan kohdentaa niille, jotka tarvitsevat intensiivistä tukea.

Tavoitteisiin päästään luomalla edellytyksiä ja muuttamalla kannustinjärjestelmää, jotta lääkealan toimijat kehittävät toimintaansa haluttuun suuntaan. Tarvitaan myös kansallisia kehittämishankkeita ja lääkkeiden käyttäjien tulee olla niissä mukana, sanoo lääkealan asiantuntija Heidi Tahvanainen.

Lääkehoidon parempi hallinta laskee kuluja

Uudistuksilla tavoitellaan lääkejakelun palveluiden kehittymistä ja lääkehoidon parempaa hallintaa. Uusia lääkelakeja on tulossa pian käsittelyyn eduskunnassa, mutta niiden muutosvaikutukset toimintamalleihin ovat vähäiset. Alan toimijat odottavat jatkotyön etenemistä ja yhteistä kehitystyötä lääkejakelun ja terveydenhuollon kesken.

Lääkekustannuksia voidaan laskea tarkistamalla asiakkaiden lääkitykset. Näin kaikki maksaisivat vain tarpeellisista lääkkeistä.

Liiallinen tai väärä lääkkeidenkäyttö tuo mukanaan myös liitännäiskustannuksia, kun ihmiset joutuvat sivuvaikutusten takia sairaalahoitoon tai käyttävät päivystyspalveluita. Lääkkeiden oikea ja turvallinen käyttö edellyttää ohjausta ja tukea. Niiden kehittäminen vähentää sopimattoman lääkkeen tuomia kustannuksia, sanoo Apteekkariliiton farmaseuttinen johtaja Charlotta Sandler.

Health & Future podcast: Puhetta ja näkemystä lääke- ja terveysalasta!

Ensimmäisellä kaudella teemana on kehittyvä lääkehuolto. Studiossa vieraita keskusteluttavat mediavaikuttaja Pauli Aalto-Setälä sekä lääkealan asiantuntija Heidi Tahvanainen. 

Tällä kaudella etsimme yhdessä asiantuntijavieraidemme kanssa vastauksia siihen, mitkä ilmiöt vaikuttavat lääkehuollon uudistamisen taustalla ja mikä itse asiassa on lääkehuollon uudistusten perimmäinen tavoite? Pohdimme myös, riittääkö pelkkä lääke hyvään hoitoon ja minkälaisia odotuksia lääkehuollon palveluihin kohdistuu. 

Löydät podcastin neljä jaksoa seuraavilta kuuntelualustoilta: SpotifySoundCloud, Google Podcasts, Apple Podcasts ja YouTube

Tutustu podcast-sarjaamme täällä >