Health & Future: Millaisia lääkehuollon palveluja asiakkaat odottavat?

2.6.2021 8:00
Ajankohtaista/Society
Health_Future_kausi1_jakso3

 

Tamron Health & Future podcast-sarja keskittyy lääke- ja terveysalan tulevaisuuden näkymiin. Ensimmäisen kauden aihe on lääkehuollon kehitys, jota käsitellään yhdessä vaihtuvien asiantuntijavieraiden kanssa.

Podcast-sarjan kolmannessa jaksossa keskustellaan lääkehuollon palveluista ja niihin liittyvistä odotuksista. Fimean tutkimus- ja kehittämispäällikkö Katri Hämeen-Anttila ja kehittämissuunnittelija Leena Reinikainen valottavat aihetta tutun juontajaparin Pauli Aalto-Setälän ja Heidi Tahvanaisen kanssa.

Suomessa lääkehuollon vähittäisjakelun palveluista vastaavat pitkälti apteekit, jotka ovat yksityisten toimijoiden omistuksessa. Toiminta on kuitenkin tarkan lainsäätelyn alaista: esimerkiksi sijaintia, palvelun tuottajien lukumäärää, hinnoittelua ja lääkeneuvontaa säädellään tiukasti. Yhteiskunnalla ja eri asiakasryhmillä on paljon erilaisia odotuksia, joihin apteekkien pitää pystyä vastaamaan. Apteekit kehittävät toimintaansa ja tulevaisuudessa avainasemassa on parempi toiminnallinen yhteistyö julkisen sektorin ja eri lääkehuollon yritysten välillä.

Tässä podcast-jaksossa puhututtivat:

Mitä apteekkipalveluilta odotetaan?

Valtioneuvoston kanslian rahoittaman laajan selvityksen mukaan suomalaisten mielestä apteekit vastaavat lakisääteisiin palveluvaatimuksiin hyvin. Apteekkipalvelujen ja lääkkeiden saatavuus koetaan kattavaksi. Asiantuntijat näkevät palveluissa kuitenkin vielä parannettavaa. Esimerkiksi haamuasiakkaita hyödyntäneissä tutkimuksissa yleinen johtopäätös on edelleen se, että apteekin lääkeneuvonta on liian tuotepainotteista, ei asiakaslähtöistä. Apteekissa ei kuitenkaan voida ratkaista kehittämistyöllä kaikkia hyvän hoidon esteitä.

Haasteet, joita lääkehoidon onnistuminen kohtaa, liittyvät esimerkiksi siihen, että potilaan kokonaislääkitys ei ole kenenkään hallinnassa. Käytössä olevien lääkkeiden tarkoituksenmukaisuutta ei tarpeeksi usein tarkasteta terveydenhuollossa, Fimean kehittämissuunnittelija Leena Reinikainen kertoo.

Palvelut tukemassa parempaa lääkehoitoa

Apteekeilla on oikeus tarjota lakisääteisten palveluiden lisäksi myös muita terveyttä edistäviä palveluita, kuten koneellista annosjakelupalvelua ja lääkehoidon arviointipalvelua. Näiden palvelujen maksullisuus ja tuntemattomuus ovat kuitenkin usein esteenä niiden käytön yleistymiselle.

Sairaalaorganisaatioiden sisällä farmasistien apua hyödynnetään luontevasti. Farmaseuttien ammattitaitoa tulisi kuitenkin hyödyntää nykyistä laajemmin.

Apteekkien ja farmasian toivotaan olevan lähempänä muuta terveydenhuoltoa. Kehittäminen pitää tehdä yhdessä. Jos emme kuuntele toisiamme, emme voi saavuttaa yhteistä päämäärää paremmasta hoidosta, Fimean tutkimus- ja kehittämispäällikkö Katri Hämeen-Anttila sanoo.

Kohti sujuvampia lääkehuollon palveluita

Lääkehuollon palveluissa olisi kehitettävä yksityisten lääkealan yrittäjien ja julkisen terveydenhuollon yhteistyötä tiiviimmäksi, keskustelussa todettiin. Parannettavaa olisi esimerkiksi hoitoa tukevien teknologioiden käyttöönotossa, hoitoon liittyvässä neuvonnassa ja ennen kaikkea potilaan kohtaamisessa kokonaisuutena, myös elämäntavat huomioiden.

Haasteita palveluiden kehitykselle aiheuttaa palvelujärjestelmämme pirstaleisuus. Olemassa oleva sääntely ei luo tarpeeksi kannusteita, jotka ohjaisivat toimijoita oikeaan suuntaan, lääkealan asiantuntija Heidi Tahvanainen sanoo.

Hyviä toimintamalleja Suomessa käyttöönotettaviksi löytyy erityisesti muista Pohjoismaista.

Toimivia malleja löytyy esimerkiksi Norjasta ja Tanskasta. Asiakkaille tarjotaan muun muassa lääkehoidon aloitus- ja tarkastuspalveluita ja hoitoon sitouttamisen tukipalveluita. Kaikkea meidän järjestelmäämme ei voi adaptoida, mutta voimme hyvin kerätä rusinat pullasta. Kehittäminen onnistuu etenemällä rauhassa, eikä kaikkea tarvitse muuttaa kerralla, toteaa Leena Reinikainen.

Health & Future podcast: Puhetta ja näkemystä lääke- ja terveysalasta!

Ensimmäisellä kaudella teemana on kehittyvä lääkehuolto. Studiossa vieraita keskusteluttavat mediavaikuttaja Pauli Aalto-Setälä sekä lääkealan asiantuntija Heidi Tahvanainen. 

Tällä kaudella etsimme yhdessä asiantuntijavieraidemme kanssa vastauksia siihen, mitkä ilmiöt vaikuttavat lääkehuollon uudistamisen taustalla ja mikä itse asiassa on lääkehuollon uudistusten perimmäinen tavoite? Pohdimme myös, riittääkö pelkkä lääke hyvään hoitoon ja minkälaisia odotuksia lääkehuollon palveluihin kohdistuu. 

Löydät podcastin neljä jaksoa seuraavilta kuuntelualustoilta: SpotifySoundCloud, Google Podcasts, Apple Podcasts ja YouTube

Tutustu podcast-sarjaamme täällä >