Tamron emoyhtiö PHOENIX-konserni tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä

19.6.2023 14:04
Ajankohtaista/Uutinen
PHOENIX-konserni tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä

Tamron emoyhtiö, PHOENIX-konserni, on hyväksynyt koko konsernia koskevan ilmastostrategian. Tämän strategian yhtenä keskeisenä tavoitteena on hiilineutraaliuden saavuttaminen omissa toiminnoissa vuoteen 2030 mennessä.

PHOENIX-konserni toimii yhteensä 29 maassa Euroopassa, ja jokainen toimintamaa kantaa omalta osaltaan vastuun ilmastotavoitteen saavuttamisesta.

Hiilineutraaliustavoite ohjaa Tamron systemaattista ympäristötyötä ja luo selkeän raamin hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen tähtääville toimenpiteille. Tamron päästöistä iso osa liittyy tilojen ylläpitoon ja tuotannon pyörittämiseen, sillä käsittelemämme tuotteet vaativat säädeltyjä olosuhteita. Onkin luontevaa aloittaa päästöjen vähentäminen käyttämästämme lämmitys- ja sähköenergiasta, sanoo Katja Toivonen, Tamron laatu- ja vastuullisuuspäällikkö.

Hiilineutraaliustavoitteellaan PHOENIX-konserni haluaa korostaa, että se sitoutuu luomaan lisäarvoa terveydenhuoltosektorin tehtävänsä lisäksi yhteiskunnalle ja ympäristölle.

– Osana yhteiskuntaa ja Euroopan johtavana terveydenhuollon palveluntarjoajana meillä on velvollisuus edistää ilmastonsuojelua ja erityisesti auttaa minimoimaan terveysriskejä, jotka liittyvät lämpötilan nousuun. Uskomme vahvasti, että konsernimme taloudellinen menestys on erottamattomasti sidoksissa yhteiskunta- ja ympäristövastuuseen. Asiakkaidemme, henkilöstömme ja sijoittajiemme odotukset kasvavat – samoin kuin sääntelyn asettamat vaatimukset, toteaa Leon Jankelevitsh, Healthcare Logistics & Sustainable Supply Chain -johtaja PHOENIX Groupista.

Samanaikaisesti kun PHOENIX-konserni keskittyy vähentämään päästöjä omissa liiketoimintayksiköissään, se työskentelee aktiivisesti myös parantaakseen tietojen keruuta päästöistään koko toimitusketjussa.

Lue lisää aiheesta PHOENIX groupin mediatiedotteesta.