Terveystalo osakkaaksi apteekkiketjuyhtiöön

28.2.2019 12:00
Ajankohtaista/News
Nuorehko mies hyppää eteenpäin.

Terveystalo on liittynyt osakkaaksi uuteen perusteilla olevaan Tamron ja apteekkareiden apteekkiketjuyhtiöön. Vuoden 2019 aikana kuluttajille lanseerattava ketju on nimeltään Olo-apteekki. Ketjun tavoitteena on laajentaa apteekkien palvelua asiakaslähtöisesti aiempaa kattavammaksi terveyden ja hyvinvoinnin lähipalvelupisteeksi. Toiminnan painopisteinä ovat rationaalisen lääkehoidon lisäksi ennaltaehkäisevä terveydenhoito ja digitaalinen asiointi.

Pyrimme Terveystalossa tarjoamaan kokonaisvaltaisia palveluita ja luomaan ennaltaehkäiseviä käytäntöjä, jotka auttavat ihmisiä pysymään mahdollisimman terveinä. Yhteistyön avulla voimme jatkossa tarjota asiakkaille entistä laajemman palvelukokonaisuuden koskien myös apteekkipalveluita. Terveystalon vahva osaaminen hoitoketjujen ja laadun johtamisessa mahdollistaa myös sujuvan asioinnin läpi hoitoketjun, kertoo Terveystalon toimitusjohtaja Yrjö Närhinen.

Läsnäolo apteekeissa on luonteva laajennus Terveystalon monikanavaisiin palveluihin ja haluumme mahdollistaa potilaan ja asiantuntijoiden dialogia. Ihmiset ovat kiinnostuneita terveydentilastaan ja hoidostaan ja pystyvät sitoutumaan siihen sitä paremmin, mitä joustavammin on mahdollista saada vastauksia heitä askarruttaviin kysymyksiin. Terveystalon digitaalisia, terveydenhuollon ammattilaisten tuottamia palveluja tuodaan apteekkeihin ja niitä täydentää Suomen laajin, yli 200 toimipaikan verkosto silloin kun tarvitaan, kertoo Terveystalon hyvinvoinnista, diagnostiikasta ja digiterveydestä vastaava johtaja Pia Westman.

Apteekit ovat Suomen eniten käytetty terveydenhuollon lähipalvelu. Kumppanuusmallissa apteekkarien ja Terveystalon kanssa haluamme yhdessä rakentaa mahdollisimman sujuvan ja ennakoivaan terveydestä huolehtimiseen kannustavan asiointipolun. Näemme kehittämismahdollisuuksia erityisesti terveyspalveluissa ja digitaalisessa asioinnissa. Terveyden ja hyvinvoinnin palvelut yhdistettynä apteekkien luotettavaan tuotevalikoimaan sekä erinomaiseen palveluun niin kivijalassa kuin digitaalisesti luovat asiakkaillemme ainutlaatuisen apteekkikokemuksen, kertoo Olo-apteekin toimitusjohtajana aloittava Aleksi Routama.

Apteekkien osaamisella on yhä tärkeämpi rooli lääkehoidon onnistumisen varmistamisessa ja seurannassa, sekä erityisesti ennakoivassa terveydenhoidossa. Apteekkien tarjoamat matalan kynnyksen terveyspalvelut nopeuttavat hoitoon pääsyä ja voivat helpottaa perusterveydenhuollon kuormitusta. Yhteistyö Terveystalon kanssa auttaa palvelukykymme kehittämisessä, toteaa Ympyrätalon apteekin apteekkari Tiina Vaitomaa.

Tamron missio on toimittaa terveyttä suomalaisille, ja strategiamme mukaisesti haluamme yhdistää toimialaa uusilla tavoilla kuluttajan, potilaan ja yhteiskunnan hyväksi. Kumppanuus yhteisomisteisen apteekkiketjuyhtiön toteuttamisessa Terveystalon kanssa on yksi konkreettinen askel tämän vauhdittamiseksi. Suomalainen terveysala kaipaa uusia innovatiivisia toimintamalleja, jotka ovat kestävällä pohjalla myös nopeasti muuttuvassa ja digitalisoituvassa toimintaympäristössä, kuvaa Tamron toimitusjohtaja Kai Kaasalainen.

Lisätiedot:

Terveystalo
Pia Westman, hyvinvoinnista, diagnostiikasta ja digiterveydestä vastaava johtaja
puh. 030 63 31677, Pia.Westman@terveystalo.com

Olo-apteekki
Aleksi Routama, toimitusjohtaja
puh. 040 570 2881, aleksi.routama@oloapteekki.fi

Tamro
Kai Kaasalainen, toimitusjohtaja
puh. 040 589 8246, kai.kaasalainen@tamro.com

Terveystalo on Helsingin pörssissä listattu julkinen osakeyhtiö, jolla on vahva suomalainen omistus. Terveystalo on liikevaihdoltaan ja verkostoltaan Suomen suurin terveyspalveluyritys. Yhtiö tarjoaa monipuolisia perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluja yritys- ja yksityisasiakkaille ja julkiselle sektorille. Vuonna 2018 valtakunnallinen verkostomme kattoi noin 180 toimipaikkaa eri puolilla Suomea. Toimipaikkaverkostoa täydentävät ympäri vuorokauden saatavilla olevat digitaaliset palvelut. Vuonna 2018 Terveystalossa asioi 1,2 miljoonaa yksittäistä asiakasta. Lääkärikäyntejä tehtiin noin 3,5 miljoonaa. Terveystalossa työskentelee yli 10 000 terveydenhuollon ammattilaista, joista noin puolet toimii itsenäisinä ammatinharjoittajina. Terveystalon palveluilla on Avainlippu-tunnus ja yhtiö on Suomalaisen työn liiton jäsen. www.terveystalo.com

Tamro Oyj
Tamro on Suomen johtava lääkkeiden ja terveystuotteiden jakelija sekä palveluntarjoaja. Huolehdimme lääkkeet ja terveystuotteet laadukkaasti ja turvallisesti kuluttajien saataville kaikkialle Suomessa.

Tamro on yhdistäjä, joka nivoo terveystoimialan eri toimijat yhteen ja luo pohjan terveystoimialan yhteiselle kehitykselle. Kehitämme suomalaista terveydenhuoltoa ja suomalaisten hyvinvointia tarmolla ja sydämellä. Tamro Oyj kuuluu PHOENIX-konserniin, joka on Euroopan johtava terveystoimialan palveluiden tuottaja.