Anni Svala: Laatu on toimintamme tärkeä kulmakivi – kriisin keskelläkin

28.5.2020 11:27
Ajankohtaista/Society
Piirroskuvassa kahdet kasvot kuvattuna sivusta päin, kasvojen ääriviivat muodostuvat hehkulampuista, joissa on pitkä valkoinen johto. Hehkulamput ovat hahmojen aivoina.

Koronaepidemia on jo nyt opettanut paljon uutta lääkealalle ja Tamrolle. On kuitenkin yksi asia, jota lääkkeiden volyymipiikin aiheuttaman kriisin aikana ei ole tarvinnut erikseen miettiä ja korostaa, koska se on ollut itsestäänselvyys: laatu. 125-vuotisen historian aikana laadun vaatimukset ovat iskostuneet tamrolaisten selkäytimeen osaksi jokaisen työtä, kirjoittaa laatujohtaja Anni Svala blogissaan.

Olemme Tamrossa vetäneet yhteen oppeja koronakriisin aiheuttamasta maaliskuisesta lääkkeiden myynnin volyymipiikistä. Olemme kevään aikana laatineet tiekarttaa vastaavien tilanteiden varalle, jotta osaamme viedä oppimamme asiat käytäntöön. On tärkeää, että kaikki tiimimme, asiakkaamme ja sidosryhmämme ovat olleet mukana ajatustyössä. Kiitos siitä kaikille!

Käsityksemme laadusta tai tapamme mitata laatua eivät ole muuttuneet. Me olemme alalla, jolla laadusta ei voi joustaa. Meille on selvää, että kriisitilanteessa elintärkeät lääkkeet tulee aina pystyä jakamaan. Koko maan kattava ja tasapuolinen lääkejakelu on varmistettava.

Tamrossa ja toimialallamme laadun kriteerien täyttäminen tulee kaikilla selkäytimestä. Kaikki meistä tietävät, että työmme kulmakiviä ovat potilasturvallisuus ja GDP eli lääkkeiden hyvien jakelutapojen noudattaminen. Päätöksenteko perustuu kriisitilanteissa aina potilasturvallisuuteen ja lääkehoitojen jatkuvuuteen.

Tästä COVID-19-kriisistä olen oppinut...

…että ympärilläni Tamrossa on todella vahva osaajien ja asiantuntijoiden joukko. On hienoa olla osa tätä huippuammattilaisten organisaatiota, joka venyy, kannattelee ja tekee parhaansa joka tilanteessa.

Aloitin laatujohtajana joulukuussa, ja pääsin heti tositoimiin koordinoimaan koronanepidemian varautumiseen ja liiketoiminnan jatkuvuuden turvaamiseen perustettua ryhmäämme. Se oli minulle suuri luottamuksen osoitus.

Laadun kannalta äärimmäisen tärkeää on saada ihmiset jaksamaan hyvin. Myös oma koronaepidemiaan varautumisemme ja tehostettu hygienia ovat purreet. Meillä on ollut sairastumisia jopa vähemmän kuin yleensä tähän aikaan vuodesta.

Kevään aikana kokoonnuimme alan muiden toimijoiden kanssa useasti FIMEAn johdolla. Volyymipiikin tapahtuessa on jatkossakin tärkeää luoda ajantasainen tilannekuva sidosryhmien ja viranomaisen kanssa, jotta voimme lääkealalla muodostaa yhteisen vision ja tahtotilan tarvittavista toimenpiteistä.

Opimme paljon myös yhteisen viestinnän merkityksestä. Teimme hyvää yhteistyötä muiden lääketukkujen, Oriolan ja Magnumin kanssa. Se kantoi meitä kaikkia eteenpäin, vaikka hyppäsimme suoraan uudenlaiseen tilanteeseen. Ensi kerralla teemme sitä varmasti vieläkin paremmin! Kohtaammehan lääkkeiden äkilliset kysyntäpiikit joka tapauksessa samaan aikaan.

Koronaviruksen aiheuttama kriisitilanne…

…ei missään nimessä ole vielä ohi. Olen itsekin edelleen pääasiassa etätöissä ja käyn toimistolla vain, kun se on välttämätöntä. Mietimme toki tarkasti Tamron exit-strategiaa, eli miten varmistamme paluun tavalliseen työelämään turvallisesti siten, että valmiutemme toimia pysyy normaalina. Vaikka voisi kuvitella, että huoltovarmuuskriittisenä yhtiönä ja merkittävänä lääkealan toimijana meidän pitäisi olla etulinjassa palaamassa kriisiä edeltävän työnteon malliin, ei se ole niin. Päinvastoin. Me palaamme etätöistä toimistolle porrastetusti ja vasta kesän jälkeen tilanteen sen mahdollistaessa. Totta kai ihmisillä on varmasti ikävä toimistoon ja tahtotila palata totuttuihin työrutiineihin on kova. Meidän pitää kuitenkin ajatella koko henkilökunnan suojautumista ja toimintakapasiteettia. Kun palaamme aikanaan Tamrotaloon Vantaalle ja muihin toimipaikkoihimme hallitusti, varmistamme, että kaikki pystyvät työskentelemään turvallisesti ja toimintamme säilyy normaalina.

Suomalaiselle yhteiskunnalle…

…tämä on ollut historiallinen myllerrys. Ilmassa on nyt aistittavissa turnausväsymystä, jota epätietoisuus kriisin kestosta ei tietenkään auta. Toivon, että me suomalaiset oppisimme hyväksymään tilanteen ja elämään tässä hetkessä, tietenkin vastuullisesti toimien ja riskit tiedostaen. Jos meillä olisi kriisin loppupäivämäärä tiedossa, olisi helpompi jaksaa ja uskoa tulevaisuuteen. Nyt tätä tietoa ei kuitenkaan ole, joten meidän on sopeuduttava vallitsevaan tilanteeseen. Siihen auttaa yhtenäisyys ja luottamus. Maan johdolla tulee olla selkeä ote koronakriisin hoitoon ja kansalaisilla jaettu luottamus yhteiskunnan toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on suojella meitä kaikkia.

Tamrossa henki on ollut rakentava ja eteenpäin katsova. Ihmiset ovat pyyteettömästi lähteneet mukaan ja auttaneet toinen toistaan – kuten aina. Nämä haastavat ajat ovat osoittaneet minulle miten hyvällä asenteella, sitoutumisella ja avoimuudella saavutetaan luottamuksellinen yhteishenki, joka kantaa meitä haastavienkin aikojen yli. Tästä on hyvä jatkaa matkaa yhdessä eteenpäin. Suomalaisten ja Suomen terveydenhuollon parhaaksi.

Kuka?

Tamron laatu- ja vastuunalainen johtaja Anni Svala.

Anni Svala

laatu- ja vastuunalainen johtaja

Tehtäväni Tamrolla: Laatujohtaja ja vastuunalainen johtaja.

Asun… Helsingin Jätkäsaaressa.

Koulutukseltani olen… proviisori.

Pääsen irti arjesta, kun… lähden mökkeilemään Snappertunaan perheeni ja ystävien kanssa.

Koskaan en luovu… musiikista ja pienistä arjen hetkistä, kuten hyvä kahvi iltapäivällä.

Motto: Aina on mahdollisuus oppia ja kehittyä. Ihminen ei ole koskaan valmis.