Tamro valmistautuu uuteen lainsäädäntöön - Yhteiskunnan kriittisten toimijoiden häiriönsietokyky paranee

25.4.2024 11:28
Ajankohtaista/Society
nainen ja mies katsoo näyttöä

Uusi laki asettaa velvoitteita riskinarviointiin, häiriönsietokyvyn varmistamiseen ja raportointiin. Tamro sitoutuu tukemaan tätä tavoitetta varmistaakseen lääke- ja terveystuotejakelun jatkuvuuden häiriötilanteissa, kirjoittaa laadunvarmistusproviisori ja jatkuvuudenhallinnan asiantuntija Elina Rintala.

Euroopan komission CER-direktiivi (Critical Entities Resilience directive) astui voimaan tammikuussa 2023. Direktiivin tavoitteena on parantaa yhteiskunnan kriittisten toimijoiden häiriönsietokykyä ja sitä täydentää kyberturvallisuuden osalta NIS2-direktiivi (Network and Information Security directive). Jäsenvaltioiden on saatettava direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöä 17.10.2024 mennessä. 

Suomessa direktiivin pohjalta on luotu kansallinen lakiehdotus ” Laki yhteiskunnan kriittisen infrastruktuurin suojaamisesta ja häiriönsietokyvyn parantamisesta”, jonka on tarkoitus tulla voimaan asetetun aikataulun mukaisesti lokakuussa 2024. 

Riskien tunnistaminen ja arvioiminen valmistautumisen perustana

Lääketukkutoiminta tulee kuulumaan yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisenä palveluna sekä CER- että NIS2-direktiivin soveltamisalaan. Tamrossa olemme kehittäneet häiriövarautumista ja jatkuvuudenhallintajärjestelmää systemaattisesti jo vuosien ajan. 

Olemme laatineet kattavasti riskinarvioita ja implementoineet riskejä pienentäviä toimenpiteitä aktiivisesti. Lisäksi olemme luoneet toimintasuunnitelmia, joilla voidaan varmistaa oikea toiminta erilaisissa häiriötilanteissa ja mahdollisimman nopea toipuminen takaisin normaalitilanteeseen.

Uusi laki yhteiskunnan kriittisen infrastruktuurin suojaamisesta ja häiriönsietokyvyn parantamisesta tulee asettamaan kriittisille toimijoille velvoitteita riskinarviointiin, häiriönsietokyvyn varmistamiseen ja poikkeamista raportointiin. Lain tavoitteena on vahvistaa yhteiskunnan kriisinkestävyyttä ja kansallista turvallisuutta parantamalla kriittisten toimijoiden häiriönsietokykyä ja jatkuvuudenhallintaa.

Tamro jatkaa jatkuvuudenhallintajärjestelmänsä kehittämistä huomioiden CER-direktiivin ja uuden kansallisen lainsäädännön yksityiskohdat. Seuraamme tiiviisti kansallisen lainsäädännön valmistelua ja sen sisältämien toimenpiteiden etenemisen vaiheita. Kansallisen lainsäädännön asettamat ensimmäiset toimenpiteet tulevat koskemaan ensisijaisesti valtiota ylemmällä tasolla. 

Kansallisen kriisinkestävyyden varmistaminen tavoitteena

Kansallisen strategian ja riskinarvion ohella valtion on virallisesti nimettävä kriittiset toimijat ja ilmoitettava heille nimeämisestä. Jäsenvaltioiden toimenpiteille asetetut aikarajat huomioiden CER-direktiivin ja kansallisen lainsäädännön toimijoita koskevat velvoitteet tulevat virallisesti ajankohtaisiksi arviolta vuoden 2026 jälkimmäisellä vuosipuoliskolla.

Uusi lainsäädäntö on tärkeä askel kohti yhteiskunnan kriisinkestävyyden parantamista. Tamro on sitoutunut tukemaan tätä tavoitetta ja varmistamaan, että olemme valmiita vastaamaan uuden lainsäädännön vaatimuksiin. Tavoitteenamme on varmistaa potilasturvallisuuden kannalta kriittisen lääke- ja terveystuotejakelun katkeamattomuus myös häiriötilanteissa.