Tamron strategia, visio ja missioHaluamme pysyä markkinajohtajana lääkejakelussa, vahvistaa asemaamme lisäarvopalveluissa ja kasvattaa rooliamme terveys- ja hyvinvointialalla. Vahva asiakasymmärrys, asiakaskokemuksen jatkuva mittaaminen sekä kyky ennakoida ja kehittää toimintaa vievät meitä kohti tavoitettamme. 

Tarjoamme erinomaista laatua. Olemme logistisesti tehokas ja hyvä saatavuus on erityisen tärkeää. Olemme kaikessa toiminnassamme kustannustehokkaita. Tapamme katsoa tulevaisuuteen, johtaa ja viestiä ovat vahvuutemme. Tamro mahdollistaa jatkuvan oppimisen.

Uutiset ja tapahtumat

Ajankohtaista

Tietoa Tamrosta

Tamro lyhyesti

Tamro on Suomen johtava lääkkeiden ja terveystuotteiden jakelija sekä palveluntarjoaja. Huolehdimme lääkkeet ja terveystuotteet laadukkaasti ja turvallisesti kuluttajien saataville kaikkialle Suomessa.

Tamro on yhdistäjä, joka nivoo terveystoimialan eri toimijat yhteen ja luo pohjan terveystoimialan yhteiselle kehitykselle. Kehitämme suomalaista terveydenhuoltoa ja suomalaisten hyvinvointia tarmolla ja sydämellä. Tamro Oyj kuuluu PHOENIX-konserniin​,
 joka on Euroopan johtava terveystoimialan palveluiden tuottaja.

Tamron päätoimipiste

Tamrotalo
Rajatorpantie 41 B
01640 Vantaa

Postiosoite
PL 11, 01641 Vantaa

Puhelinvaihde
020 445 11

Sähköposti
etunimi.sukunimi@tamro.com

Lähetä
© Tamro 2019 | Tietosuojaseloste​ | Tietoturva