Arjen kumppanuus ja luotettavuus ovat asiakastyytyväisyystutkimuksen mukaan Tamron vahvuuksia

14.2.2022 9:04
Ajankohtaista/Uutinen
Asiakastyytyväisyystutkimus

Taloustutkimus teki marras-joulukuun aikana Tamron toimeksiannosta asiakastyytyväisyystutkimuksen, johon haastateltiin 200 asiakasta puhelimitse. Lisäksi yli 7000:lle apteekin ja sairaala-apteekin työntekijälle lähetettiin sähköinen kysely. Haastatteluihin osallistui apteekkien, sairaala-apteekkien sekä lääke- ja terveystuoteyritysten edustajia. Asiakkaiden asiakaskokemusta ja asiakasuskollisuutta mittaava nettosuositteluindeksi oli erinomaisella tasolla NPS-lukeman (Net Promoter Score) ollessa 42*.

Apteekeista ja sairaala-apteekeista saaduissa palautteissa kiitosta annettiin Tamron kyvystä toimia luotettavana arjen kumppanina sekä tamrolaisten palveluhalukkuudesta, ystävällisyydestä ja nopeasti toimivasta asiakaspalvelusta. Sairaala-apteekkien edustajat antoivat näiden lisäksi hyvää palautetta erityislupa-asioiden hoitamisesta. Kehitystä toivottiin MyTamro-palvelukanavaan ja erityisesti apteekkarit ja proviisorit toivoivat avoimempaa viestintää sekä vuoropuhelua Tamron tulevaisuuden suunnitelmista.

Vastavalmistuneessa tutkimuksessa on erityisen ilahduttavaa, että tyytyväisyys Tamron digitaaliseen palvelukanavaan MyTamroon on edelliseen vuoden 2021 tutkimukseen verrattuna merkittävästi parantunut. Tämä vahvistaa näkemystämme siitä, että palvelukanavan jatkuva kehittäminen asiakkaitamme kuunnellen vie kehitystä oikeaan suuntaan, sanoo MyTamron kehityksestä vastaava päällikkö Jenny Mäkinen.

Lääke- ja terveystuoteyritysten vastaajat antoivat positiivista palautetta hyvästä yhteistyöstä, Tamron luotettavuudesta sekä tamrolaisten asiantuntijuudesta ja palvelun laadusta. Tamron toivotaan vahvistavan edelleen rooliaan yritysten liiketoiminnan kehittämisen tukena.

Haluamme kiittää lämpimästi kaikkia tutkimukseen osallistuneita asiakkaitamme. Seuraavaksi suunnittelemme tulosten pohjalta kehitystoimenpiteitä, joiden kautta varmistamme, että yhteistyö asiakkaidemme kanssa on jatkossakin sujuvaa ja asiakkaidemme tarpeita kuuntelevaa, sanoo Tamron asiakaskokemuspäällikkö Susanna Kolho

*NPS-lukema kertoo asiakasuskollisuudesta, ja se voi olla mikä tahansa luku -100:n ja + 100:n välillä. Taloustutkimuksen mukaan NPS-indeksiä pidetään erinomaisena, kun se on yli 40.