Smila & Jyväskylä: ”Lääkeautomaateilla tuetaan kotihoidon asiakkaiden itsenäistä kotona selviytymistä”

2.5.2022 17:19
Ajankohtaista/Uutinen
Smila_Jyväskylä_yhteistyö

Jyväskylän kotihoito on laajentamassa Tamron Smila-hoivapalvelun käyttöönottoa kahden muun lääkeautomaatin rinnalla. Tätä edelsi onnistunut pilottijakso, joka sai myönteistä palautetta niin asiakkailta kuin hoitohenkilökunnalta. Hoitajille lääkkeidenjakelun automatisointi tuo lisää aikaa kohdata asiakkaat.

Jyväskylän alueella on lähes 145 000 asukasta, joista yli 65-vuotiaita on kahdeksantoista prosenttia – ja luku kasvaa nopeasti. Samaan tahtiin väestön ikääntymisen kanssa kasvaa kotihoidon asiakkaiden määrä, joita Jyväskylän kaupungilla on noin 1 600. Ratkottavana onkin sama yhtälö kuin muuallakin Suomessa: hoidontarve lisääntyy ja kotihoidon työmäärä kasvaa.

Jyväskylän alueelle on nyt hankittu Smila-lääkeautomaatteja helpottamaan kotihoidon työtä ja parantamaan asiakkaiden palvelua. Tätä ennen Jyväskylän kotihoito kokeili Smila-hoivapalvelua pilottihankkeessa.

– Lääkeautomaattien avulla voimme tukea asiakkaiden itsenäistä kotona selviytymistä, Jyväskylän kaupungin etähoivayksikön vs. palveluesimies Johanna Lehosmaa kertoo.

Millaista palautetta olette saaneet asiakkailta?

 – Pilotin aikana asiakkailta saatu palaute on ollut kovin positiivista ja asiakkaat ovat ottaneet lääkeautomaatit hyvin vastaan. Myös hoitajilta saatu palaute on ollut varsin myönteistä.

Miten laitteen käyttöönotto on muuttanut hoitajien työtä?

– Kotihoidossa työpäivän ensimmäiset tunnit ovat kiireisiä, kun asiakkaita autetaan aamutoimissa ja heille annetaan lääkkeet. Lääkeautomaatit ovat muun muassa tasoittaneet näitä ruuhkahuippuja, ja hoitajat ovat saaneet aikaa muille tärkeille tehtävilleen.

Mihin säästyvä aika käytetään?

– Meillä kotihoidossa riittää työtä. Lääkeautomaattien entistä laajemman käytön myötä hoitajille jää enemmän aikaa asiakkaiden kohtaamiseen. Lääkeautomaattien avulla ei ole tarkoitus korvata työntekijöitä vaan muuttaa työn sisältöä, jotta hoitajien aikaa voidaan käyttää järkevämmin.

Miten valitsitte Smilan yhdeksi ratkaisuksi Jyväskylän kotihoitoon?

– Meillä lääkeautomaattien valintaan vaikuttaa asiakkaan palvelutarve ja kyky ottaa vastaan robotiikkaa. Olemme saaneet hienosti apua Smila-hoivapalvelun käyttöönottoon, Tamro on ollut hyvin aktiivinen.

Jyväskylässä merkittäviä muutoksia kotihoidon käyntimäärissä

Tea Mills, myyntipäällikkö, Smila:

"Aamukäyntejä on Jyväskylässä voitu Smilan avulla siirtää myöhäisempään ajankohtaan, jolloin aamuruuhkaa on saatu helpotettua.

Myös fyysisiä käyntejä on voitu vähentää merkittävästi - esim. yhtenä pilottikuukautena Jyväskylässä säästettiin 507 käyntiä 26:lla Smila-laitteella. Osa näistä käynneistä muutettiin etäkäynniksi ja osa jäi pois kokonaan.

Etäkäynneillä hoitajalla on mahdollista ottaa kuvapuhelimella yhteys kotihoidon asiakkaaseen. Tällä tavoin hoitaja voi esim. tarkkailla asiakkaan vointia, muistuttaa syömisestä sekä opastaa verensokerin mittauksessa ja tulosten tulkinnassa.

Kehitimme Smilaa pilotista saamamme oppien pohjalta

Tea Mills, myyntipäällikkö, Smila:

"Smila tuli markkinoille elokuussa 2021, ja olemme nyt toimittaneet hoivapalvelua jo kymmenen kuntaan.

On ilahduttavaa, että Jyväskylä otti muiden pilotissa mukana olleiden kuntien tavoin Smila-hoivapalvelun käyttöön.

Saimme Jyväskylästä pilotin aikana paljon oppia, jonka pohjalta kehitimme palvelua eteenpäin. Smila on tuonut Jyväskylän kotihoidolle merkittäviä hyötyjä muun muassa tasoittamalla ruuhkahuippuja. Mieltä lämmittää myös palaute, jonka mukaan Smila on ollut käyttäjilleen kuin hyvä ystävä – luotettava ja lähellä."