Tamro ensisijainen yhteistyökumppani erityislupavalmisteille

7.4.2021 11:27
Ajankohtaista/News
apteekki_erityisluvalliset

Tamro maahantuo erityisluvallisia lääkevalmisteita ja jakelee niitä apteekkeihin, sairaala-apteekkeihin ja lääkekeskuksiin. Asiantuntijamme etsivät asiakkaiden tarpeiden mukaisia valmisteita laajasta kansainvälisestä toimittajaverkostosta Euroopasta ja Pohjois-Amerikasta. Erityislupavalmisteita toimitetaan jopa yksittäisten potilaiden lääkehoitoa varten tapauksissa, joissa hoitoon ei ole käytettävissä Suomessa myyntiluvallista lääkevalmistetta.

Helmikuussa 2021 apteekeille ja sairaala-apteekeille tehtyyn erityislupavalmisteiden tyytyväisyyskyselyyn saatiin yhteensä 223 vastausta. Asiakkaat ovat todella tyytyväisiä Tamron eritysluvallisten palveluun: yleisarvosana oli 8,8 ja NPS 67*. Yli 70 % vastaajista pitää Tamroa ensisijaisena kontaktinaan tilanteessa, jossa on tarve tilata erityisluvallisia lääkkeitä.

- Asiakkailta saamamme kiitettävä palaute ilahdutti todella paljon. Koen erittäin tärkeäksi sen, että voimme auttaa apteekkeja ja sairaala-apteekkeja näissä erityistilanteissa. Saimme asiakkailta runsaasti palautetta, jonka avulla voimme entisestään parantaa toimintaamme asiakkaitamme kuunnellen. Kyselyn pohjalta on jo tehty suunnitelma palvelumme kehittämiseksi, kertoo Jonna Niemi, apteekkien ja sairaaloiden asiakasryhmäpäällikkö. Konkreettisista toimenpiteistä viestitään asiakkaille kehitystyön edetessä.

Asiakkaat erityisen tyytyväisiä erityisluvallisten asiakaspalveluun

Erityisen tyytyväisiä asiakkaat ovat erityisluvallisten asiakaspalveluun. Sairaala-apteekkien henkilökunnasta lähes 90 % vastaajista ilmoittaa saavansa sähköpostilla nopeasti vastauksen. Myös erityisluvallisten lääkkeiden valikoima ja saatavuus koetaan hyväksi. Kiitosta saivat lisäksi MyTamro-palvelukanavan hakutoiminnot ja rikastettu tuotetieto.

Edelliseen, vuonna 2015 tehtyyn asiakastyytyväisyyskyselyyn verrattuna apteekkien tietoisuus erityislupavalmisteista on selvästi lisääntynyt. Apteekeissa työskentelevistä jo yli 70 % kokee, että heillä on tarpeeksi tietoa erityisluvallisista lääkkeistä, jotta he voivat palvella omia asiakkaitaan mahdollisimman hyvin.

*NPS-lukema kertoo asiakasuskollisuudesta, ja se voi olla mikä tahansa luku -100:n ja + 100:n välillä. NPS-indeksiä pidetään erinomaisena, kun se on yli 50.

Asiakkaiden kokemuksia erityisluvallisten asiakaspalvelusta

Osaava, nopea, ystävällinen. 

Erinomainen, aina vastataan nopeasti ja apua saa mihin tahansa tarvitsee.

Yhteistyö sujuu joustavasti ja hyvin. Saatavuuksista yms. saa apua. Koen, että Tamro työskentelee meidän parhaaksi ja auttaa kaikissa kysymyksissä.