Tamro palkkaa useita kymmeniä kesätyöntekijöitä Tampereelle ja Vantaalle

10.2.2021 9:11
Ajankohtaista/Uutinen
Tamron työntekijä työskentelee saapuneen tuote-erän parissa.

Lääke- ja terveystuotteiden jakelija sekä palveluntarjoaja Tamro palkkaa tänäkin vuonna useita kesätyöntekijöitä vastuulliseen varastotyöhön. Kesätyöpaikoista noin 40 sijoittuu Tampereen logistiikkakeskukseen ja 10 Vantaalle. 

– Vallitsevassa tilanteessa, jossa korona on vienyt paljon työpaikkoja ja vaikeuttanut kesätyön saantia, on hienoa, että voimme palkata nuoria kesäkaudelle. Haluamme tarjota mahdollisuuksia uusille tekijöille, sanoo Tamron HR-johtaja Tiina Rolig.

Tamron kesätyöntekijät palkataan pääasiassa varastotyöntekijän tehtäviin Tampereelle ja Vantaalle. Varastotyö on keskeinen osa lääke- ja terveystuotejakeluyhtiön toimintaa. Tamron kesätyöntekijät pääsevät tekemään esimerkiksi tuotteiden keräilyä ja hyllytystä sekä tilausten vastaanottamista ja lähettämistä.

– Kesätyöntekijät ovat meille erittäin tärkeitä. Haluamme taata laadukkaan toiminnan myös vuosilomakaudella. Huoltovarmuuskriittisenä toimijana meidän on turvattava lääkehuollon vakaa jatkuminen kaikissa tilanteissa, Rolig sanoo.

Kesätyöntekijöiden apua kaivataan erityisesti kesä-elokuun aikana. Muutamissa tehtävissä työtä on tarjolla osa-aikaisesti jo aiemmin keväällä.

Kesätöihin tullaan erilaisilla koulutustaustoilla

Useat Tamrolle päätyvistä kesätyöntekijöistä opiskelevat johonkin terveydenhuollon ammattiin, esimerkiksi farmaseutiksi, lääkäriksi tai sairaanhoitajaksi, tai aikovat hakea alan koulutuksiin.

– Monille terveys- ja hyvinvointialan opiskelijoille on avartava kokemus nähdä lääkejakeluun olennaisesti kuuluva varastotyö ja sen merkitys osana koko lääkeketjua, Rolig kuvaa.

Kesätyöntekijöiden joukossa on myös paljon logistiikan ja kauppatieteiden opiskelijoita, mutta osa tekijöistä on tarkoituksella ihan muilta aloilta.

– Haluamme vaalia diversiteettiä myös kausityöntekijöiden palkkauksessa. Tamrolla on töissä eri-ikäisiä, erilaisista taustoista ja maista olevia ihmisiä. Työkielenä käytämme suomea, Rolig kertoo.

Kesätyöntekijöiltä kiitosta perusteellisesta perehdytyksestä

Kesätyö Tamron varastolla on vastuullista ja vaatii tarkkuutta yhdistettynä ripeään työskentelytahtiin. Työntekijöiden huolellinen perehdytys uusiin tehtäviin on asia, johon Tamrolla panostetaan aina työsuhteen alussa. 

Kaikki logistiikkakeskusten kesätyöntekijät aloittavat työnsä kolmen päivän perehdytyksellä. Yksi osa siitä vietetään luennolla, jossa työstä ja periaatteista kerrotaan yleisellä tasolla. Työntekijät perehtyvät turvallisuusohjeisiin ja lääkkeiden oikeaan käsittelyyn kuten Good Distribution Practise -ohjeeseen. Toinen osa muodostuu sähköisesti annettavista ohjeista, jotka on luettava ja kuitattava suoritetuiksi. Kolmas osa perehdytystä on työskentely yhdessä oman työnopastajan kanssa. Se on tärkeä osa, johon käytetään noin puolet perehdytysajasta.

- Aiempien vuosien kesätyöntekijöiltä olemme saaneet runsaasti positiivista palautetta siitä, miten hyvin perehdytys on Tamrolla järjestetty, Rolig iloitsee.

Kesätyöntekijöiden rekrytointi Tamron logistiikkakeskuksiin on parhaillaan käynnissä. Haku Tampereen logistiikkakeskukseen päättyy 14.2.2021 ja Vantaalle 16.4.2021.