Tamron uusi digitaalinen palveluympäristö yhdistää terveysalaa

16.9.2019 8:23
Ajankohtaista/News
MyTamro-palvelukanavan mallikuva kannettavan tietokoneen näytöllä.

Tamrossa on rakenteilla moderni digitaalisen asioinnin kanava, jossa apteekit, sairaalat, luontaistuotekaupat sekä lääke- ja terveystuoteyritykset ja muut terveysalan toimijat kohtaavat toisensa uudella tavalla. Samalla Tamro uudistaa nykyisiä digitaalisia palveluitaan ja yhdistää ne yhdeksi käyttäjäystävälliseksi kokonaisuudeksi, jonka nimi on MyTamro.

MyTamro on tarkoitettu liiketoimintaa ja arjen työtä tukevaksi työkaluksi ja se tuo monia hyötyjä eri toimijoille.

MyTamron myötä haluamme entistä vahvemmin tuoda yhteen eri toimijoita terveystoimialalla. Ensimmäisessä vaiheessa lanseerattava digitaalinen kampanjapalvelu yhdistää ainutlaatuisella tavalla apteekit, sairaalat ja vähittäiskaupat lääke- ja terveystuoteyritysten kanssa. Palvelu tehostaa kampanjoinnin suunnittelua, hallinnointia ja läpivientiä sekä auttaa varmistamaan onnistuneet tulokset, kuvailee Tamron palveluliiketoiminnan johtaja Hanna Kanerva.

MyTamron ensimmäiset palvelut julkaistaan vaiheittain syksyn aikana. Ketterän kehitystyön tuloksena palvelualustalla julkaistaan jatkuvasti uusia palveluja, jotka on kehitetty yhteistyössä asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa.

MyTamro tulee korvaamaan asteittain nykyiset sähköiset palvelut. Suorat tilausyhteydet asiakkaiden nykyisistä järjestelmistä ja Tamron toiminnanohjausjärjestelmä säilyvät ennallaan.