Health & Future: Mitkä ilmiöt vaikuttavat lääkehuollon uudistamisen taustalla?

19.5.2021 8:00
Ajankohtaista/Yhteiskunta
Health_Future_kausi1_jakso1

 

Tamron Health & Future podcast-sarja keskittyy lääke-ja terveysalan tulevaisuuden näkymiin. Ensimmäisen kauden aihe on lääkehuollon kehitys, jota käsitellään yhdessä vaihtuvien asiantuntijavieraiden kanssa.

Sanna Lauslahti on Health & Future podcastin juontajien Pauli Aalto-Setälän ja lääkealan asiantuntijan Heidi Tahvanaisen ensimmäinen vieras. Kolmikko keskustelee suomalaisella lääke- ja terveysalalla tapahtuneista muutoksista ja ennen kaikkea yhteistyön tärkeydestä.

Lääkehoito ja lääkejakelu ovat Suomessa murroksessa. Samaan aikaan sekä yhteiskunnassa että lääkealan toimintaympäristössä on tapahtunut valtavasti muutoksia, jotka ovat vaikuttaneet lääkkeiden tarpeen ja kysynnän, mutta myös tarjonnan kasvuun.

Lääkehoito on osa potilaslähtöistä hoitoa, johon alan toimijat yhdessä pyrkivät, sanoo Lääketeollisuus ry:n toimitusjohtaja Sanna Lauslahti.

Tässä podcast-jaksossa puhututtivat:

Lääkkeiden ja hoitokäytäntöjen kehitys

Väestön ikääntyminen ja eliniän piteneminen vaikuttavat siihen, että yhä useammat sairastavat monia sairauksia yhtä aikaa. Ihmisillä on käytössä monia lääkkeitä, mutta entistä useampi lääke ei enää pelkästään hoida oireita, vaan myös parantaa. Sairauksia tunnistetaan yhä enemmän, ja lääketeollisuus innovoi uutta osana koko terveysalaa.

Erityisesti syövän hoito on kehittynyt huimasti, ja reumasairaat saavat avun lääkkeistä kirurgian sijaan. Lääkkeiden ja hoitokäytännön kehitykseen on vaikuttanut muun muassa nykyinen tutkimustapa, jossa akateeminen perustutkimus ja lääketeollisuus tukevat toisiaan tiiviisti. Uudet lääkehoidot ovatkin monen menestystekijän summa.

Haasteet yhdenvertaisuuden toteutumisessa

Rajalliset resurssit sosiaali- ja terveydenhuollossa  aiheuttavat haasteita ihmisten ja hoitomahdollisuuksien yhdenvertaisuuden kannalta: suunnataanko resurssit kroonisten sairauksien hoitomuotojen ja lääkkeiden kehittämiseen vai uusiin, usein pienemmille potilasryhmille suunnattuihin innovaatioihin? Tämä on dilemma, josta alalla keskustellaan paljon.

Kansallisessa kehittämisessä yhteiskunta vaikuttaa siihen, kuinka oikeudenmukaisesti resurssit kohdentuvat. Jos ohjaamme niitä oikein ja yhdenvertaisesti, saamme terveyshyötyä ja parempaa hyvinvointia kattavasti eri väestöryhmille ja ikäluokille, sanoo Heidi Tahvanainen.

Yritysten merkittävä rooli yhteistyössä

Lääkkeiden kehittäminen ja lääkejakelu ovat pääsääntöisesti yritysten vastuulla. Kaikilla terveysalan toimijoilla on yhteinen tavoite lisätä väestön terveyttä ja saada Suomeen lisää työpaikkoja alan tutkimukseen ja tuotantoon.

Lääke- ja terveysalan sisäinen dialogi parempien ratkaisujen kehittämiseksi on aktiivista. Muuttuviin tilanteisiin pystytään näin reagoimaan tehokkaasti. Lääketeollisuuden yritykset varmistavat yhdessä viranomaisten, apteekkien ja logistiikkatoimijoiden kanssa, että lääkkeitä on oikea-aikaisesti saatavilla kaikille.

Esimerkiksi koronakriisin aikana häiriötöntä lääkehuoltoa eivät varmistaneet yksin yritykset eivätkä viranomaiset, vaan työtä tehtiin rinta rinnan, hehkuttaa Sanna Lauslahti.

Health & Future podcast: Puhetta ja näkemystä lääke- ja terveysalasta!

Ensimmäisellä kaudella teemana on kehittyvä lääkehuolto. Studiossa vieraita keskusteluttavat mediavaikuttaja Pauli Aalto-Setälä sekä lääkealan asiantuntija Heidi Tahvanainen. 

Tällä kaudella etsimme yhdessä asiantuntijavieraidemme kanssa vastauksia siihen, mitkä ilmiöt vaikuttavat lääkehuollon uudistamisen taustalla ja mikä itse asiassa on lääkehuollon uudistusten perimmäinen tavoite? Pohdimme myös, riittääkö pelkkä lääke hyvään hoitoon ja minkälaisia odotuksia lääkehuollon palveluihin kohdistuu. 

Löydät podcastin neljä jaksoa seuraavilta kuuntelualustoilta: SpotifySoundCloud, Google Podcasts, Apple Podcasts ja YouTube

Tutustu podcast-sarjaamme täällä >