Health & Future: Riittääkö pelkkä lääke hyvään hoitoon?

25.5.2021 13:51
Ajankohtaista/Society
Health_Future_kausi1_jakso2

 

Tamron Health & Future podcast-sarja keskittyy lääke- ja terveysalan tulevaisuuden näkymiin. Ensimmäisen kauden aihe on lääkehuollon kehitys, jota käsitellään yhdessä vaihtuvien asiantuntijavieraiden kanssa.

HUS Apteekin toimialajohtaja Kerstin Carlsson pohtii sarjan toisessa jaksossa lääkkeiden merkitystä hoitokokonaisuudessa. Kerstin Carlsson keskustelee yhdessä juontajien Pauli Aalto-Setälän ja Heidi Tahvanaisen kanssa esimerkiksi siitä, miten saamme lääkkeistä oikean ja parhaan hyödyn ja mitkä ovat hyvän lääkehoidon esteitä.

Lääkehoito on prosessi, joka vaatii toimiakseen ammattilaisia ja sujuvia toimintamalleja. Potilaan hyvinvointi ja hoidon turvallisuus ja vaikuttavuus ovat pääasia. Lääkkeiden käyttöä ja vaikuttavuutta pyritään parantamaan lääkealan osaajien panostuksella, mutta myös potilaalla on vastuunsa. Lääkkeitä tulisi ottaa säännöllisesti ja oikea määrä, muu lääkitys ja elämäntavat huomioiden.

Tässä podcast-jaksossa puhututtivat:

Miksi lääkkeet eivät aina toimi?

Lääkkeiden sopimattomuuden tai ei-toivottujen vaikutusten taustalla piilee usein tietämättömyys. Asiakas voi käyttää lääkkeitä väärin, tai muista käytössä olevista lääkkeistä tietämätön lääkäri saattaa määrätä jotain yhteiskäyttöön sopimatonta valmistetta. Näissä tilanteissa lääkkeen valinta, annostus ja sen käyttö arjessa voivat epäonnistua, eikä haluttua hyötyä saavuteta.

Tarvitsisimme jokainen ajantasaisen lääkelistan, joka muistuttaisi meitä kokonaisuudesta. Myös itsehoitolääkkeet ja luontaistuotteet kuuluvat listaukseen, sanoo Heidi Tahvanainen.

Potilaan tulee olla itse sitoutunut käyttämään lääkettä. Oireettomaan sairauden hoitoon tarkoitetut lääkkeet, kuten kolesterolilääkkeet, voivat jäädä ottamatta, kun akuutteja oireita ei ole. Lääkkeiden tarkoituksenmukaiseen käyttöön tarvitaan motivaatiota, jotta terveydentila ei käänny myöhemmin huonommaksi ja edellytä vaativampaa hoitoa, Kerstin Carlsson puolestaan toteaa.

Ammattilaiset lääkehoidon onnistumisen tukena

Lääkealan ammattilaiset turvaavat, että lääkkeitä toimitetaan ja käytetään oikein. Terveydenhuollon eri ammattilaiset tunnistavat mahdolliset haasteet ja auttavat, että lääkehoito suunnataan oikeaan tarpeeseen ja vaikuttaa toivotusti. Turvallisuus varmistetaan lääkehuollossa riskikohtia ehkäisemällä. Esimerkiksi sairaaloissa osastofarmaseutit auttavat muita terveydenhuollon ammattilaisia, ja lääkemääräyksiä kaksoistarkastetaan lääkitysvirheiden välttämiseksi.

Kliinistä farmasiaa on kehitetty HUSin alueella esimerkiksi nimittämällä lääkitysturvallisuuskoordinaattori, joka arvioi ja koordinoi lääkkeenkäytön prosessien kehittämistä kokonaisuutena. Potilastietojärjestelmä Apotti taas tuo uusia työkaluja, joiden avulla riskikohdat on helpompi tunnistaa ja tarjota tukea ammattilaisten työhön, Kerstin Carlsson toteaa.

Lääkkeet nähdään usein liian erillään muusta hoidosta

Lääkkeet ovat tärkeä osa hoitokokonaisuutta, ja niillä voidaan usein vähentää muun hoidon tarvetta. Kokonaishoidon kustannuksista lääkkeet muodostavat vain pienen osan. Lääkäri, hoitaja ja farmasian ammattilainen muodostavat moniammatillisen tiimin, jonka tehtävänä on varmistaa, että potilaalla on oikeat lääkkeet ja hän osaa käyttää niitä oikeain. Avohoidossa voisimme kuitenkin hyödyntää farmasistien osaamista yhä enemmän.

Laittamalla lääkehoidon prosessit eri tasoilla kuntoon lääkitysturvallisuuden riskit vähenevät. Turvallinen lääkehoito tulee taata erikoissairaanhoidossa, perusterveydenhuollossa ja myös eri ympäristöissä kuten kotihoidossa.  Tähän kokonaisuuteen HUS Apteekki on viime vuosien aikana panostanut, kertoo Kerstin Carlsson.

Health & Future podcast: Puhetta ja näkemystä lääke- ja terveysalasta!

Ensimmäisellä kaudella teemana on kehittyvä lääkehuolto. Studiossa vieraita keskusteluttavat mediavaikuttaja Pauli Aalto-Setälä sekä lääkealan asiantuntija Heidi Tahvanainen. 

Tällä kaudella etsimme yhdessä asiantuntijavieraidemme kanssa vastauksia siihen, mitkä ilmiöt vaikuttavat lääkehuollon uudistamisen taustalla ja mikä itse asiassa on lääkehuollon uudistusten perimmäinen tavoite? Pohdimme myös, riittääkö pelkkä lääke hyvään hoitoon ja minkälaisia odotuksia lääkehuollon palveluihin kohdistuu. 

Löydät podcastin neljä jaksoa seuraavilta kuuntelualustoilta: SpotifySoundCloud, Google Podcasts, Apple Podcasts ja YouTube

Tutustu podcast-sarjaamme täällä >