Hanna Kanerva: Yhteiset palvelut silottavat saumakohtia

20.9.2019 8:42
Ajankohtaista/Terveys
Hanna Kanerva

Kuka olisikaan terveysalalla tärkeämmässä roolissa kuin potilas? Silti alan toimijoiden välille on sinne tänne kasautunut kivikkoisia rajapintoja, joiden yli potilaiden on raskasta kivuta.

Terveysalan toimijat ovat tottuneet työskentelemään itsenäisesti omilla tonteillaan. Ala kuitenkin uudistuu huikeaa vauhtia samalla, kun kustannuspaine kannustaa lisäämään tahtia. Asiakaslähtöinen ajattelu on avannut silmämme uusille tavoille toimia ja yhteisten palveluiden kehittämiselle.

Useista palveluntuottajista koostuva ketju täytyy saada toimimaan saumattomasti. Hienon uuden lääkkeen keksimisestä tai sairaalassa määrätystä hoidosta ei ole apua, jos lääkettä ei saakaan luotettavasti omasta lähiapteekista tai tuotetta ei osata käyttää. Uudet ratkaisut romuttavat raja-aitoja ja tasoittavat potilaiden polkua.

Ihmisten hyvinvointia voidaan parantaa teknologian sekä digitaalisten palveluiden avulla. Epäjatkuvuuskohtien löytämiseksi ja niiden korjaamisessa tarvitaan kuitenkin yhteispeliä. Juuri tällaisten palveluiden kehittämisestä me Tamrolla olemme tohkeissamme.

Yhteistyön todellinen voima löytyy, kun tunnistetaan aito kehitystarve ja napataan ideointiin mukaan ketteräliikkeisiä kumppaneita sekä ratkaisun loppukäyttäjät. Mikään yritys ei yksinään pakertamalla pääse eteenpäin. Avointa innovaatiota tarvitaan lisää, jotta päästään aivan uusien ideoiden ja palveluiden lähteelle.

Meille Tamrolla on luontevaa kerääntyä muiden toimijoiden kanssa yhteisen pöydän ääreen

Esimerkiksi Tamro LINK syntyi vuonna 2017, kun kuuntelimme herkällä korvalla sairaaloiden ja lääketeollisuuden ajatuksia lääkkeiden hinnoittelusta. Tamro yhdisti keskustelijat ja loi digitaalisen alustan, joka mahdollistaa lääkkeiden vaikuttavuuspohjaisen hinnoittelun. Smila puolestaan on monipuolinen hoivateknologia, joka auttaa ihmisiä elämään pidempään ja turvallisemmin kotona. Ratkaisu kokoaa asiakkaan ja hoiva-alan toimijat saman palvelun ympärille.

Parhaillaan olemme kädet savessa uuden hankkeen kanssa. MyTamro tuo asiakkaamme ja yhteistyökumppanimme samaan ympäristöön. Palvelu digitalisoi terveystuotteiden myynnin ja markkinoinnin apteekeille sekä terveystuotekaupoille uudella tavalla. Olemme jo nyt eturintamassa yhdistämässä eri toimijoita ja meillä on mahdollisuus tehdä vielä paljon lisää!

Tulevaisuudessa tiedon louhiminen, analysointi ja muovaaminen päätöksiksi ovat ratkaisevia taitoja. Tietoa tulvii kyllä jo nyt joka tuutista, mutta keskeistä on, kuinka datasta saadaan irti jotain järkevää hyödynnettävää. Tällä hetkellä terveysalaa katsellaan vielä usein kustannustehokkuuden näkökulmasta, mutta onneksi hoidon vaikuttavuuden arviointi ja ratkaisujen kyky tuottaa terveyttä ovat jo nousemassa keskeisiksi mittareiksi. Tämän pohjalle tarvitaan tietoa ja osaamista.

Terveysalan toimijoiden yhteistyöstä hyötyvät kaikki. Mekään emme lähde ajatuksesta, että luomamme palvelut hyödyttäisivät vain omia asiakasyrityksiämme tai itseämme. Palveluiden rakentajien saaman hyödyn lisäksi synergiaetu säästää yhteiskunnan kustannuksia ja selkeyttää potilaiden reittejä. Alallamme suomalaisten terveys ja hyvinvointi ovat kaiken lähtökohta.

Ratkaisu on kestävä ja kehittävä vasta, kun siitä hyötyy potilas.

Hanna Kanerva, palveluliiketoiminnan johtaja

Kirjoitus on julkaistu Tampuriini-lehdessä 3/2019.