”Jokaisen potilaan lääkehoito on turvattava” – Tamro auttaa Pfizeria erityislupavalmisteiden hankkimisessa

9.11.2021 9:00
Ajankohtaista/Partner stories
Pfizer, Sami Huilla

Kun Pfizerin maahantuomiin lääkkeisiin tulee saatavuuskatko, yritys kääntyy Tamron puoleen. Pfizerin sairaalaliiketoiminnasta Pohjoismaissa vastaava Sami Huilla kiittelee Tamron erityislupavalmisteiden tiimiä nopeaksi, palvelualttiiksi ja ratkaisuja löytäväksi.

Lääkehoidon jatkuvuus on taattava aina ja kaikille. Se onnistuu useiden toimijoiden, kuten lääkeyhtiöiden, lääketukkujen, apteekkien ja lääkärien, yhteistyöllä.

Pfizerin sairaalaliiketoiminnasta Pohjoismaissa vastaava johtaja Sami Huilla pitää tärkeänä erityislupakäytäntöä, joka mahdollistaa Suomessa myyntiluvattomien lääkkeiden maahantuonnin ja luovuttamisen käyttöön.

– Jokaisen potilaan lääkehoito on turvattava kaikissa tilanteissa. Erityislupavalmisteita saatetaan tarvita hyvin harvinaisissa tilanteissa pienille potilasryhmille, mutta jokainen ihminen on tärkeä. Erityislupavalmisteille on aina akuutti tarve, Huilla korostaa.

”Saatavuuskatkoissa luotamme Tamroon”

Erityisluvalliset lääkevalmisteet ovat vaihtoehto silloin, kun mikään muu hoito ei auta tai muut vaihtoehdot eivät sovi potilaalle.

Pfizer maahantuo itse joitakin laajasti käytössä olevia erityisluvallisia lääkkeitä. 

– Olemme siirtäneet Tamrolle maahantuotavaksi joitakin pienivolyymisia erityisluvallisia valmisteita. Tamro on myös selvittänyt mahdollisuuksia tuoda maahan sellaisia valmisteita, jotka ovat syystä tai toisesta Suomessa lakkauttamisuhan alaisia, Huilla kertoo.

Tiiveintä Tamron ja Pfizerin yhteistyö erityislupavalmisteissa on tilanteissa, joissa tiedossa on jonkin kriittisen lääkevalmisteen saatavuuskatkos. Huilla mainitsee esimerkkinä verenpaine-, syöpä- ja infektiovalmisteet.

– Vaikka olemme Pfizerilla investoineet paljon tehtaisiin ja tuotantoketjuun, joskus eteen tulee esimerkiksi globaali raaka-ainekatkos. Saatavuushäiriöissä luotamme vahvasti Tamron osaamiseen ja verkostoon.

Tehokasta ja nopeaa palvelua

Huilla kiittelee Tamron erityislupavalmisteiden tiimiä erityisesti nopeudesta. 

– Tiimi on aina erittäin tehokas, palvelualtis ja ratkaisuja löytävä. Kysymyksiin saa vastauksen nopeasti, ja he ryhtyvät heti etsimään ratkaisua. He voivat myös hoitaa asiakkaille tiedottamisen, jos niin sovitaan.

Parhaassa tapauksessa tarpeita pystytään ennakoimaan.

Huilla kertoo esimerkin jokusen vuoden takaa. Pfizer tiesi hyvissä ajoin, että erääseen sen syöpävalmisteeseen tulee maailmanlaajuinen toimituskatko.

– Tamro etsi korvaavan erityisluvallisen valmisteen, toi sen maahan, haki valmisteelle korvattavuuden Lääkkeiden hintalautakunnasta ja myi tuotetta toimituskatkoksen ajan. Asiakastiedotuksen hoidimme yhdessä. Tämä oli hieno esimerkki kokonaisvaltaisesta palvelusta.

Tamron laajat ja luotettavat verkostot apuna

Tamron erityislupavalmisteiden palvelu on hyödynnettävissä silloin, kun lääkeyrityksellä itsellään ei ole ratkaisua tilanteeseen.

− Keskustelemme asiakkaan kanssa, mitä tilalle voitaisiin tuoda, millaisia määriä ja mille ajalle. Tilannekartoituksen jälkeen alamme selvittää vaihtoehtoisia valmisteita laajasta kansainvälisestä toimittajaverkostostamme Euroopasta ja Yhdysvalloista, Tamron asiantuntijafarmaseutti Laura Vilpo kertoo.

– Yhteistyö Pfizerin kanssa on todella sujuvaa ja mutkatonta. He tietävät, milloin olla meihin yhteydessä ja antavat heti hyvät lähtötiedot.

Erityislupavalmisteiden tiimi palvelee myös apteekkeja ja sairaala-apteekkeja. Lääkkeitä etsitään jopa yksittäisen potilaan hoitoon.

− Mitä aiemmin saamme tiedon tarpeesta, sitä paremmin pystymme ennakoimaan. Tärkeintä on huolehtia yhdessä siitä, että yhdenkään potilaan lääkehoito ei katkeaisi, Vilpo sanoo.

Näin Tamro auttaa erityislupavalmisteissa

Jos kaipaat apua vaihtoehtoisen lääkevalmisteen kartoittamiseen, ota yhteyttä Tamron erityislupavalmisteiden asiakaspalveluun sähköpostiosoitteeseen
erityisluvalliset@tamro.com.

Kartoitamme ja etsimme vaihtoehtoisia valmisteita laajasta kansainvälisestä toimittajaverkostostamme Euroopasta ja Yhdysvalloista. Tuomme valmisteet maahan ja toimitamme ne apteekkeihin, sairaala-apteekkeihin ja lääkekeskuksiin.

Useita erityislupavalmisteita on varastossa valmiiksi, osan tilaamme tarvittaessa.