Marianne Tolmunen: Erityisluvalliset turvaavat potilaan hoitoa

27.2.2019 15:31
Ajankohtaista/Terveys
Asiantuntijaproviisori Marianne Tolmunen

Lääkkeiden saatavuushäiriöt ovat lisääntyneet, ja katkokset yksittäisten lääkkeiden toimituksissa näkyvät toisinaan myös uutisotsikoissa. Pelkästään joulukuussa 2018 Fimealle ilmoitettiin 110 lääkkeen saatavuushäiriötä.

Useimmiten Suomessa on markkinoilla useita vaihtokelpoisia lääkevalmisteita, ja harvoin kaikissa on saatavuuskatkoa yhtä aikaa. Joskus tällaisia tilanteita kuitenkin tulee.

Lääkehuollon saatavuushäiriöitä paikkaavat toimet eivät useinkaan päädy uutisotsikoihin.

Potilaan kannalta hyvä tieto kuitenkin on, että yleensä hänelle on löydettävissä korvaava tuote, jos määrätyn lääkkeen saatavuuteen tulisikin katkos.

Erityisluvalliset lääkkeet ovat yksi hoitoa turvaava keino. Menettely on käytössä useissa Euroopan maissa, ja sille on yleensä enemmän tarvetta pienillä markkinoilla, joissa myyntiluvallisten lääkkeiden määrä on suuria maita rajallisempi. Erityisluvallisia valmisteita tarvitaan esimerkiksi silloin, kun Suomessa myyntiluvallisista lääkkeistä ei löydy tarvittavaa lääkeainetta tai lääkemuotoa, myyntiluvallisten lääkkeiden apuaineet eivät sovellu potilaalle tai lääkkeen antotapa ei ole sopiva. Usein kyseessä on tilapäinen tarve yksittäisellä potilaalla tai pienellä potilasjoukolla.

Toisinaan erityisluvallista lääkettä pidetään lääkärille ja potilaalle hankalana, koska siihen liittyy viranomaislupamenettely. Näkökulmani on, että menettely mahdollistaa lääkkeen saatavuuden sellaisessa tilanteessa, kun potilaan hoitoa ei olisi muuten mahdollista järjestää. Teemme yksittäisenkin potilaan tarvetta varten tiimissä työtä. Työ vaatii erityistä farmaseuttista, ja tarkoin säädellyn toimitusketjun logistista osaamista sekä jatkuvaa kansainvälistä yhteistyötä. Pitää tietää, miten tuotteet kuljetetaan lämpötilakontrolloidusti ja turvallisesti Suomeen, ja millaista lainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiä lääkkeiden maahantuontiin liittyy esimerkiksi Fimean, lähtömaiden lääkeviranomaisten ja tullin toimesta.

Näen työssäni päivittäin, että palvelulle on tarvetta. Uskon, että ilman kansainvälisen yhteistyön tuomaa osaamistamme osa potilaiden tarvitsemista valmisteista jäisi saamatta Suomeen.

Mikään koulutus ei suoraan valmista tähän prosessiin, vaan osaaminen hankitaan pitkäjänteisellä työllä. Meidän lääkealalla toimivien kannattaakin huolehtia, että osaaminen ja palvelu ylläpidetään myös jatkossa.

Marianne Tolmunen, asiantuntijaproviisori