Tamron pitkäaikainen kumppaniyritys Takeda haluaa kehittää ratkaisuja yhdessä: ”Dataa ymmärtävien kumppanien merkitys korostuu lääkealalla tulevaisuudessa”

27.11.2020 8:45
Ajankohtaista/Kumppanitarinat
Yhdessä kehittäminen

Rohkeat visiot ja yhteistyö ovat kansainvälisen biolääkeyhtiö Takedan toiminnan ydin. Takeda kehittää aktiivisesti uutta muiden terveydenhuolto- ja lääkealan toimijoiden kanssa. Kumppanuus Tamron kanssa on kestänyt jo 20 vuotta. Yhtiöt ratkovat tulevaisuuden haasteita hyödyntämällä dataa ja luomalla ekosysteemejä potilaiden ja hoitojen ympärille. Onnistuminen vaatii yhteistyötä, jonka avulla myös koko toimiala kehittyy. 

Kestävää vaikuttavuus- ja arvoperustaista lääkehuoltoa osana terveydenhuoltoa – siinä on kansainvälisen lääkeyhtiö Takedan tavoite. Se tarkoittaa paljon muutakin kuin perinteistä lääkkeiden toimitusta ja uusien lääkevalmisteiden kehittämistä. Datan valjastaminen hyötykäyttöön ja uusien hoitojen kehittäminen edellyttää rohkeita ja yhteiskehitystä suosivia kumppaneita. 

- Meille on tärkeää, että yhteistyökumppanimme jakavat visiomme terveydenhuollon kehittämisestä. Tamro on korkeatasoinen kumppani, joka haluaa kehittää parempaa tulevaisuutta potilaiden parhaaksi nimenomaan yhteistyössä asiakkaidensa kanssa, sanoo Takedan Head of Patient Value and Access & Public Policy Saku Torvinen.

Tamron ja Takedan vuosikymmeniä jatkuneen yhteistyön perustana toimivat luotettavat lääkkeiden jakelun peruspalvelut. Kun lääkejakelun logistiikka sujuu ja tuotteet päätyvät turvallisesti apteekkien hyllyille, Takeda on voinut keskittyä uusien palveluiden kehittämiseen.

- Lääkealalla tuotteiden valmistus, jakelu ja markkinointi on tarkasti säädeltyä. Meille onkin tärkeintä varmistaa potilasturvallisuus ja lääkkeiden saatavuus. Jakelun laatutasoa nostaa myös esimerkiksi lääkevarmennusjärjestelmä, joka estää väärennösten pääsyn markkinoille. Tamron toimivat laatujärjestelmät ja korkeat standardit auttavat meitä turvaamaan lääkejakelua potilaille, Torvinen kertoo.

Suuntana terveydenhuollon ekosysteemit

Logistiikasta ja lääkejakelusta yhteistyö on vuosien saatossa syventynyt vahvasti vuorovaikutteiseen malliin, jossa erilaiset tukipalvelut ja yhteiskehittäminen ovat tärkeä osa palvelu- ja yhteistyökokonaisuutta.

- On mahtavaa ratkoa alan ongelmia ja kehittää ratkaisuja Tamron kaltaisen visionäärisen kumppanin kanssa! Juuri näin voimme edistää arvoperustaista terveydenhuoltoa. Kehitämme muun muassa beyond the pill -ratkaisuja, joissa hoito on muutakin kuin määrätty lääke. Rakennamme potilaiden ja hoidon ympärille ekosysteemejä, joissa tiedonkulku on keskeisestä, Torvinen kertoo.

- Kyse voi olla vaikkapa sovelluksesta, jolla voidaan seurata potilaan oikeaa lääkkeen käyttöä, tai johon potilas voi kirjata oireitaan, yleistä vointiaan ja kehontoimintojaan. Tiedot siirtyvät potilasrekisteriin tai tietoaltaaseen, josta terveydenhuollon ammattilaiset voivat seurata niitä ja muuttaa hoitoa, mahdollisesti jopa reaaliaikaisesti.

Sähköinen, kaikille avoin Tamro LINK -palvelu on askel kohti ekosysteemiä, joka osallistaa sairaalat ja lääkeyritykset tiedon jakamiseen ja hallinnointiin. Takeda osallistui vuonna 2017 lanseeratun palvelun kehitykseen alusta saakka Tamron kumppanina.

Tamro LINK on palvelu, jonka kautta sairaalat ja lääkeyritykset voivat luoda erilaisia sairaalalääkkeiden arvopohjaisia hinnoittelumalleja. Tällöin ratkaisuista ja lääkkeistä voidaan maksaa esimerkiksi potilaille syntyvän lisäarvon perusteella. Tamro LINK on vakiinnuttanut asemansa valtakunnallisesti suomalaisissa sairaaloissa. 

- Halusimme, että uusi järjestelmä rakennetaan läpinäkyväksi ja avoimeksi kaikille. Koska olimme alusta asti mukana sen kehittämisessä, saimme vaikuttaa tapoihin, joilla palvelu auttaa sekä potilaita, sairaaloita että lääkehuoltoa, sanoo Takedan Saku Torvinen.

Rohkeat ideat ja yhteistyö tuottavat tuloksia

Lääkealan globaalissa mittakaavassa Suomi on pieni markkina-alue, mutta silti altis kansainvälisille trendeille. Terveydenhuollon uusien ratkaisujen kehityksessä lääkealan toimijoilta vaaditaan entistä enemmän kansainvälisyyttä, kykyä käsitellä valtavia datamääriä ja yhteistyöhalukkuutta.

- Yhteistyömme on näin lujaa, koska mukaudumme sekä lääkealan että Takedan muuttuviin tarpeisiin. Tämä vaatii avointa keskustelua, visioiden sparrailua ja rohkeidenkin ideoiden kokeilua. Tuloksena on innovatiivisia ratkaisuja ja palveluita, jotka tuovat lisäarvoa koko toimialalle, luonnehtii Tamron avainasiakaspäällikkö Tomi Hakala yhteistyötä.

Hakalan mukaan Takeda on poikkeuksellisen vahvasti läsnä sekä palveluiden yhteiskehittäjänä että niiden käyttäjänä. Tamro LINKin lisäksi Takedalla on käytössään Bright- ja Tamro Handy -palvelut, jotka ovat raportointia ja perustyötä helpottavia Tiedolla johtamisen palveluita.

- Tamro LINK on vain yksi esimerkki Takedan kokeilunhalusta, kyvystä katsoa tulevaisuuteen ja tutkia uusia toimintamalleja. Samat ominaisuudet ovat tärkeitä myös meille. Kuljemme kohti samaa päämäärää terveydenhuollon kehittämisessä, sanoo Tamron Service Manager Pauliina Hartman.

Lääkealan tulevaisuus on datantäyteinen

Väestön ikääntyminen, hoitosuhteen muutokset ja terveydenhuollon tarpeen kasvu haastavat tulevaisuuden lääkehuoltoa. Lääkehoidot muuttuvat yhä yksilöllisemmiksi ja kohdennetummiksi. Siksi datan valjastaminen kehityksen ja innovoinnin tueksi on tärkeää.

Haluamme kehittää muun muassa potilaiden seurantaa reaaliajassa, jotta opimme, kuinka hoidot vaikuttavat tosielämän tilanteissa ja voimme kohdentaa niiden hyödyn entistä tarkemmin. Siksi dataa tuottavien ja ymmärtävien kumppanien merkitys vain korostuu jatkossa, Saku Torvinen kertoo.

Mitä enemmän dataa kerätään ja hyödynnetään oikealla tavalla, sitä tehokkaammin voidaan vähentää myös uusiin lääkkeisiin ja hoitoihin liittyvää epävarmuutta.  

- Tässä työssä tarvitaan meitä kaikkia. Tamron kanssa toteuttamamme yhteistyö on malliesimerkki siitä, mitä yhteistyöllä voi saavuttaa. Tulevaisuus rakentuu yhteistyössä kaikkien terveydenhuolto- ja lääkealan toimijoiden kanssa, Torvinen sanoo.

Takeda

  • Perustettu 1781.
  • Takeda Oy on japanilaisen Takeda-lääkekonsernin suomalainen tytäryhtiö.
  • Toimii yli 70 maassa Aasiassa, Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa.
  • Liikevaihto 14 miljardia euroa.
  • Tuotteisiin kuuluu lukuisia tunnettuja perusterveydenhuollon itsehoito- ja reseptilääkkeitä sekä erikoissairaanhoidon lääkeinnovaatioita onkologian ja tulehduksellisten suolistosairauksien terapia-alueilla.
  • Tamron kumppani vuodesta 2000.