Asiakastyytyväisyystutkimus: Tamron toimitusvarmuus ja palvelun laatu saavat kiitosta

17.2.2021 9:40
Ajankohtaista/Uutinen
Asiakastyytyväisyyskysely

Tamron asiakkaista valtaosa on tyytyväisiä Tamron toimitusvarmuuteen ja toimitusten sujuvuuteen, palvelun laatuun sekä luotettavaan kumppanuuteen. Asia käy ilmi Taloustutkimuksen marras-joulukuun aikana Tamrolle tekemästä asiakastyytyväisyystutkimuksesta, johon haastateltiin 190 Tamron asiakasta puhelimitse. Haastatteluihin osallistui apteekkien, sairaala-apteekkien sekä lääke- ja terveystuoteyritysten edustajia. Asiakkaiden asiakaskokemusta ja asiakasuskollisuutta mittaava nettosuositteluindeksi oli hyvällä tasolla NPS-lukeman (Net Promoter Score) ollessa 38*.

Apteekeista saadussa palautteessa kiitosta annettiin tilaus- ja toimitusprosessiin liittyvästä päivittäisestä arjen sujuvuudesta sekä tavoitettavuudesta ja nopeasta reagoinnista. Sairaala-apteekkien edustajat antoivat hyvää palautetta niin tiedottamisesta, yhteydenpidosta kuin tilaus- ja toimitusprosessien sujuvuudesta. Tamron uusi digitaalinen palvelukanavan MyTamro keräsi apteekeista niin ruusuja kuin risuja. Apteekkien puolella toivottiin nykyistä avoimempaa viestintää sekä vuoropuhelua Tamron tulevaisuuden suunnitelmista.

Lääke- ja terveystuoteyritysten vastaajat antoivat hyvää palautetta palvelun laadusta, Tamron luotettavuudesta sekä tamrolaisten ammattitaidosta ja asenteesta. Tamron toivottiin toimivan nykyistä enemmän yritysten liiketoiminnan kehittämisen tukena.

– Haluamme kiittää lämpimästi kaikkia tutkimukseen osallistuneita. Olemme analysoineet tulokset huolellisesti ja tehneet toimenpidesuunnitelman, jonka pohjalta rakennamme entistä toimivampaa yhteistyötä asiakkaidemme kanssa. Panostamme tänä vuonna erityisesti vuorovaikutuksen vahvistamiseen, asiakkaidemme kuunteluun ja saamiemme palautteiden kokonaisvaltaiseen hyödyntämiseen. Haluamme olla jatkossakin asiakkaidemme sujuvan arjen ja kehittyvän liiketoiminnan paras kumppani, sanoo Tamron asiakaskokemuspäällikkö Susanna Helenius.

 

*NPS-lukema kertoo asiakasuskollisuudesta, ja se voi olla mikä tahansa luku -100:n ja + 100:n välillä. NPS-indeksiä pidetään erinomaisena, kun se on yli 50.